Upravljanje radnom snagom u pametnim skladištima

Danas, teško da postoji logistički centar koji se ne bavi automatizacijom procesa, robotikom ili tehnologijama manipulacija robom. Fokus je obično na tome kako se operativni procesi mogu poboljšati pomoću tehnologije. Na kraju krajeva, logističkim centrom ne upravljaju (samo) mašine, već ljudi.

Osim upotrebljenih tehnologija upravljanja skladištem i odabirom jedinica robe, ovi zaposleni moraju biti raspoređeni i operativno kontrolisani, sa zadatkom ostvarenja ciljane produktivnosti.

A kako se to može postići…

Korišćenje skladišnih podataka

Bez obzira na to sa kakvim tipom logističkog centra upravljate, gotovo sigurno ćete imati sisteme za upravljanje materijalom ili skladištem, a podaci iz transportnih i sortirnih sistema takođe mogu biti polazna tačka. Sve više kompanija ima sisteme za optimizaciju zaliha, na primer, zasnovane na prognozama prodaje. Ovo je riznica podataka koji su takođe veoma zanimljivi za planiranje i kontrolu radne snage. Niko ne mora da stoji pored zaposlenih da bi znao da li imaju mnogo ili malo posla. Osnovni podaci su tu-potencijalni izvor povećanja efikasnosti u dvocifrenom procentualnom rasponu.

Na primer, predviđanja prodaje mogu se koristiti za procenu obima posla za naredne nedelje i mesece. Ovo može pružiti ulaz za zapošljavanje ili obuku, ali može biti i osnova za planiranje odmora. Koji zaposleni sa kojim veštinama su potrebni u kojim oblastima? Koje dodatne uslove i sezonske zahteve može pokriti privremeno osoblje? Koje modele sa skraćenim radnim vremenom kompanija može ponuditi kandidatima, a koje je bolje izostaviti?

Kratkoročno, podaci se mogu koristiti za usklađivanje raspoloživosti osoblja sa očekivanim obimom posla. Koliko spoljnih radnika treba obezbediti? Ako je neko bolestan, da li su na raspolaganju slično kvalifikovani zaposleni koji se, ako je potrebno, mogu dovesti iz drugog sektora? Tokom dana, osoblje bi trebalo biti raspoređeno u svako doba, uzimajući u obzir produktivnost, kvalifikacije i vremensko ograničenje, tako da se dnevni ciljevi ispune u svim oblastima;

Sve su to problemi u kjima softver može pružiti veliku podršku.

I sve ovo samo za manje automatizovanu logistiku?

Ne, nimalo. Tamo gde ima (još?) mnogo zaposlenih, planiranje i kontrola radne snage su opsežniji. Ali postoje oblasti u kojima automatizacija neće biti vredna u budućnosti. Automatizacija, ne samo na operativnom nivou, na primer, kroz savremene procese odabira, već i upravljanje taktičkim raspoređivanjem zaposlenih po odeljenjima, digitalizaciju podiže na viši nivo.

Ali čak i u višim automatizovanim logističkim centrima, zaposleni i dalje igraju važnu ulogu. U slučaju postupaka “roba-čovek”, procesi koji se koriste za sortiranje i odabir jedinica robe, mogu čak proizvesti posebno izazovna pitanja upravljanja radnom snagom, jer se određeni ručni zadaci moraju dizajnirati sinhrono sa automatizovanim procesom i kapacitetima sistema. Da bi se uskladilo upravljanje radnom snagom, posebno na odgovarajući način duž automatizovanih procesa, potreban je visok stepen fleksibilnosti u mapiranju upravljanja radnom snagom i integraciji podataka tako da prilagodljivi softver, npr. zasnovan na deduktivnoj inteligenciji, ima jasnu prednost.

A šta je sa zaposlenima?

Savremeno upravljanje i kontrola radne snage takođe koristi zaposlenima jer kompanija može fleksibilnije da odgovori na njihove zahteve i ograničenja radnog vremena. Budući da zaposleni mogu koristiti opcije mobilnog pristupa da podnesu zahtev za godišnji odmor, pa čak i uveče dok rezervišu odmor. Budući da se odmori odobravaju prema transparentnim kriterijumima zasnovanim na potrebama umesto po principu “najboljeg druga”. Zato što mogu ponovo da promene digitalne smene u kratkom roku, uzimajući u obzir kvalifikacije. Zato što mogu ponovo da komuniciraju sa svojim nadređenim putem ćaskanja usklađenih sa zaštitom podataka.

Kec u rukavu”

Konkurentska kompanija, možda neće ponuditi sve ove mogućnosti digitalne interakcije – tako da ovo može biti prednost vaše kompanije i mogući kec u rukavu na sledećem razgovoru za posao.

I zato, slobodno možemo reći da, pametno upravljanje radnom snagom ima šta ponuditi logističkim kompanijama kao i njihovim zaposlenima.

*izvor: allthingssupplychain.com; foto: pixabay.com

Pročitajte i...