Upravljanje putem izuzetka u logistici

Pomoću tehnike upravljanja „Upravljanje putem izuzetka”, rukovodioci prepuštaju rešavanje rutinskih slučajeva odgovornim zaposlenima. Ovaj koncept se pokazao korisnim u logističkom sektoru već nekoliko decenija i sve se više koristi sa rastućom automatizacijom procesa. U pravilu ne postoji stopostotna automatizacija u logistici, ali u nekim oblastima samo 5 procenata je takozvano „rukovanje putem izuzetka“. To znači da zaposleni interveniše samo u izuzetnim slučajevima koji zahtevaju posebno iskustvo i kompetentnost. Preduslov za to je stalno praćenje informacija u realnom vremenu o logističkim procesima. S jedne strane, ovo omogućava dugoročno prepoznavanje potencijala poboljšanja, a sa druge strane, odgovorni radnik se obaveštava kada se dogodi izuzetan slučaj u kojem treba da interveniše. Pogledajmo dva primera iz oblasti logistike, koji pokazuju kakve mogućnosti nudi ova vrsta kontrole procesa i koje prednosti ima za korisnike i kompanije .

Primer 1 – kontrola snabdevanja kamiona

Sistem kontrole snabdevanja kamiona namenjen je osiguravanju snabdevanja proizvodnim i montažnim mestima, pretovarnim čvorištima ili skladištima. Međutim, u planiranju i kontroli isporuke i sakupljanja često se mogu dogoditi nepredvidivi događaji, kao što su kašnjenje kamiona ili hitnost isporuke. Ovakvi događaji obično nisu problem za savremene, inteligentne sisteme planiranja, jer oni mogu fleksibilno integrisati ove informacije u proces planiranja, praćenjem kamiona u stvarnom vremenu. Međutim, ako se, na primer, problem dogodi pre nego što se postrojenju ili utovarnoj rampi ne može spontano približiti, dispečer mora intervenisati. U ovim izuzetnim slučajevima, zaposleni ima informacije koje tada nisu dostupne sistemu. Ili, na osnovu svog iskustva, on zna koje dodatne mere treba preduzeti. Izuzeci koji nisu dovoljno rešeni mogu imati dalekosežne posledice za logistiku kamiona. Na primer, mogu se odrediti kazne za kašnjenje isporuka. Zato je važno da planer reaguje na vreme i na odgovarajući način, na primer povećanjem broja zaposlenih .

Primer 2 – unutrašnja logistika

I u unutrašnjoj logistici se mogu dogoditi nepredvidljivi događaji koje čak i inteligentni sistemi upravljanja transportom ne mogu planirati na vreme bez ometanja optimalnog protoka materijala. Ovi sistemi tokom planiranja i kontrole već razmatraju različite kriterijume kao što su razdaljina, prioriteti redosleda, rokovi, kapacitet utovara, tehnički i organizacioni okvir koji oslobađa dispečera u velikom delu planiranja i optimizira planiranje. Ako se, na primer, materijal stavlja na raspolaganje kasno ili je privremeno nedostupan – moguće zbog drugih paleta – dispečer mora da interveniše i preduzme protivmere kako bi nastavio da obezbedi zalihe proizvodnje. I ovde je pravovremeno delovanje od presudnog značaja za sprečavanje negativnih posledica .

Prednosti

Preduslov za upravljanje izuzetkom je upotreba inteligentnih sistema. Samo oslobađanje zaposlenih od rutinskih zadataka i vreme stečeno na ovaj način stvaraju prostor za važne odluke ili poboljšanje kvaliteta. Na primer, nadgledanjem procesa u realnom vremenu, dispečer može na prvi pogled videti da odeljenje često prima pogrešan proizvod i može pokrenuti odgovarajuće protivmere kao što je privremeno skeniranje proizvoda. Ova transparentnost procesa omogućava odgovornim zaposlenima da u bilo kojem trenutku brzo reaguju i sprečava prekoračenje rokova za isporuke kupcima .

Zaključak

Upravljanje putem izuzetka je koncept koji se već dugo vremena dokazao u logistici i nudi kompanijama fleksibilnost da brzo reaguju na promene. Osim nekoliko izuzetnih slučajeva, to za dispečera znači: sistem efikasno planira i kontroliše zadatke, a on se može koncentrisati na druge zadatke poput poboljšanja procesa, pri čemu sve njegovo iskustvo i kompetencija stupaju na snagu.

izvor, foto: allthingssupplychain.com