Top 5 prednosti mlečnog pogona u logistici

Da li ste se ikada zapitali kako možete da smanjite troškove transporta i da istovremeno poboljšate korisničku uslugu? Logistika za proizvodnju mleka, poznatija i kao Milk Run, može biti vaš odgovor.

Termin je nastao u mlečnoj industriji, gde je jedan mlekar svakodnevno isporučivao mleko kućama i preduzećima. Mlekar bi obilazio, uzimao prazne flaše i dostavljao pune. Vremenom je staza mleka (Milk Run) postala metafora za svako ciklično ponavljajuće putovanje radi isporuke robe.

Danas se Milk Run metoda koristi u pogonima za vitku proizvodnju, koji su fokusirani na optimizaciju svakog aspekta proizvodnje – posebno rukovanja materijalom i transportom.

Sa dobrom idejom o tome kako funkcioniše mlečni pogon, tj. Milk Run, istražićemo neke od prednosti korišćenja ove strategije u logistici.

1. Poboljšano upravljanje zalihama – tačno na vreme

U mnogim slučajevima, previše zaliha može vezati obrtni kapital i dovesti do značajnih troškova skladištenja i zastarelosti.

Logistika na bazi mleka, odnosno kompletne tehnologije proizvodnje, može pomoći kompanijama da slede primer i smanje nivo svojih zaliha tako što će svoje isporuke izvršiti tačno na vreme (JIT). U logistici mleka, neki redovan put je da dobavljači redovno isporučuju svoje proizvode na centralnu lokaciju. Odatle se mlečni proizvodi redistribuiraju pojedinačnim kupcima po potrebi.

Dobar primer je Toyota Motor Corporation koja koristi logistiku za proizvodnju mleka da revolucioniše svoj lanac snabdevanja. Toyota je odličan primer kompanije koja primenjuje metod „baš na vreme“ (Just In Time). Toyota prima sirovine u fabrici tek kada je spremna za proizvodnju vozila. Ovaj metod smanjuje troškove držanja zaliha.

2. Povećana pouzdanost i učestalost isporuke

Mleko ima rok trajanja od otprilike nedelju dana i mora se sakupljati češće. Kada se to primeni u praksi, dolazi se do logistike, povećava se broj i učestalost isporuka.

Ovo je standardni zadatak kod savremenog proizvođača velikog obima. To znači da će za svaku smenu biti potrebne jedna do četiri isporuke. Na određenoj ruti za mleko mogu biti do četiri dobavljača.

Mlečni ciklusi mogu garantovati predvidljiviji lanac snabdevanja, smanjiti zalihe i poboljšati vidljivost pružanjem redovnije komunikacije između dobavljača i kupaca. Konsolidacija isporuka je korisna i za operacije prijema.

3. Smanjeno vreme mirovanja i stopa kvarova

Vreme mirovanja je vreme kada mašina nije u funkciji. To je veliki problem za mnoge kompanije jer dovodi do gubitka proizvodnje i povećanja troškova održavanja.

Sistem za isporuku mleka može pomoći u smanjenju vremena mirovanja i stope kvarova mašine. Sistem može da obezbedi da mašine uvek budu snabdevene potrebnim delovima i materijalima. Kao rezultat toga, manje je verovatno da će doživeti poremećaje u proizvodnom procesu.

Pored toga, sistem za ispuštanje mleka može pomoći da se smanji vreme zastoja povezano sa tradicionalnim isporukama. Sistem može omogućiti kompanijama da unapred zakažu svoje isporuke i efikasno koriste svoje vreme.

4. Poboljšana kontrola kvaliteta

Kada se delovi i materijali isporučuju po rasporedu, kao što je to slučaj sa mlekom, praćenje i kontrola njihovog kvaliteta je lakše. To je zato što su isporuke predvidljivije i redovnije.

Ovo, zauzvrat, dovodi do poboljšanog kvaliteta proizvoda i manjeg broja neispravnih proizvoda. Na primer, kompanija koja proizvodi elektroniku može da koristi model isporuke mleka kako bi osigurala da dobija samo delove sa niskom stopom kvarova.

Oni to mogu učiniti tako što će uspostaviti procedure kontrole kvaliteta u prostorijama dobavljača tako što će imati svoje osoblje za kontrolu kvaliteta ili radeći sa kompanijom za kontrolu kvaliteta treće strane.

Cilj je da se obezbedi da samo visokokvalitetni delovi i materijali stignu proizvođaču elektronike.

5. Smanjene emisije ugljenika

Prema Svetskom ekonomskom forumu, jedna petina svetskih emisija ugljenika dolazi iz proizvodnje i njenih sektora.

Jedan od najvećih zagađivača svakako je automobilska industrija u Kini. Tržište je veoma konkurentno, tako da mnogi proizvođači počinju da se oslanjaju na vitku proizvodnju kako bi optimizovali svoje operacije – što može dovesti do smanjenja ugljičnog otiska.

Grupa naučnika je čak konstruisala model zelene rute vozila za dolaznu logistiku auto delova u Kini.

Istraživanje objavljeno u časopisu Sage Journals pokazuje da optimizacija rute mleka može skratiti ukupnu udaljenost putovanja i smanjiti emisije ugljenika. Takođe, može pomoći u stvaranju zdravijeg okruženja i imati društvene i ekonomske koristi.

Model koji su istraživali i razvili pokazao je da je razdaljina putovanja skraćena za 4,6% što je dovelo do smanjenja potrošnje energije za 2,7% i 27,0% manje emisije ugljenika!

*foto: unsplash.com

Pročitajte i...