The Logistics Cluster – logistička platforma u doba krize Covid-19

The Logistics Cluster, predstavlja mehanizam koji pruža koordinaciju i upravljanje informacijama kako bi se podržalo operativno donošenje odluka i poboljšala predvidljivost, blagovremenost i efikasnost humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama. Sa osnovnom misijom, kojom omogućavaju globalnim, regionalnim i lokalnim akterima da zadovolje humanitarne potrebe pre krize, the Logistics Cluster, globalno gledano, je zajednica organizacija koje aktivno rade na prevazilaženju logističkih kontrasta, razvijanju i deljenju najboljih praksi i rešenja.

Stranica COVID-19, na sajtu ovog mehanizma https://logcluster.org, koja je rezultat prikupljanja i analize informacija od strane the Global Logistics Cluster, the Supply Chain Inter Agency Coordination Cell i drugih Logistics Cluster partnera, osnovana je kako bi podržala i podstakla međunarodnu saradnju radi minimiziranja poremećaja u lancu snabdevanja trenutnim humanitarnim operacijama.

Ono što je Timu Alogistics delovalo kao aktuelno i inovativno u doba tekuće svetske krize izazvane virusom Korona,  jeste izveštaj ovog mehanizma od 30. aprila 2020. godine, o najnovijoj situaciji iz oblasti COVID-19.

Naime, reč je o najavi pokretanja platforme za konsolidaciju transportnih potreba za mapiranje različitih međunarodnih transportnih potreba partnera ovog mehanizma. Ova mapa će doprineti objedinjavanju zahteva i resursa, kao i doprinosu inicijativama za besplatne usluge korisnicima. Najavljeno je da će platforma biti lansirana na sledećem sastanku.

U dokumentu sa temom “Situation Update, 30 April 2020 Covid-19”, na pomenutom sajtu, istaknuto je da se ažuriranje tačaka unosa tereta (Cargo Entry Point Updates) redovno deli putem namenske veb stranice COVID-19. Ova ažuriranja objedinjuju informacije dobijene od humanitarnih i privatnih aktera o preprekama kretanju tereta širom sveta.

The Global Logistics Cluster sarađuje sa partnerima Logističkih timova za vanredne situacije (the Logistics Emergency Teams) na uspostavljanju vizuelizacije mogućnosti dolaznih transporta, dok se redovni komercijalni servisi vraćaju online, i uspostavlja vezu sa Medjunarodnim udruženjem za vazdušni saobraćaj radi dobijanja blagovremenih informacija o ponovnom otvaranju ruta komercijalnih prevoznika.

Mogućnosti za partnere da prevoze svoj teret avionima na tzv. repatriation letovima, iz evropskih destinacija širom sveta, dele se na stranici Logistics Cluster COVID-19, uz kontakt putem e-pošte putem COVID-19@logcluster.org. The Logistics Cluster poziva partnere da redovno proveravaju web sajtove da bi bili u toku sa najnovijim mogućnostima. U svakom slučaju, inicijativa vredna pažnje.

Alogistics team

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Pročitajte i...