Sistem upravljanja skladištom pomoću 3D simulacija

Kao i prethodnih godina, tradicionalni međunarodni sajam voća i povrća Fruit logistica 2020, koji je ove godine održan od 5. do 7. februara u Berlinu, bio je prilika da, kako globalni igrači tako i male i srednje kompanije, ostvare svoj puni poslovni potencijal u okviru međunarodne trgovine svežim proizvodima.

Među 3.200 izlagača i 72.000 trgovinskih posetilaca, koji svake godine posete sajam Fruit logistica, svojim inovativnim rešenjem nametnula se kompanija B2A iz Rovereta (Trento).

Predstavljen novi sistem upravljanja skladištima pomoću 3D simulacija

Ova italijanska kompanija, čiji je jedan od ciljeva poslovanja pružanje rešenja koja pomažu da se ubrza i organizuje rad kao i nadgledanje čitavog ciklusa obrade voća i povrća, po prvi put je predstavila BinOculus, opšti sistem nadzora skladišta, napravljen u potpunosti u 3D formatu.
Ovaj sistem koji koristi animaciju za simulaciju celokupne rute, van i unutar proizvodnog prostora i skladišne jedinice, omogućava bolju koordinaciju protoka, rukovanja i skladištenja robe ili materijala. Stoga BinOculus pomaže kompanijama u procesu organizacionog, upravljačkog i strateškog planiranja spoljne i unutrašnje oblasti preduzeća.

Sistem se sastoji se od RTLS sistema za viljuškare (Real Time Locating System), koji omogućava lociranje u realnom vremenu. BinOculus takođe koristi RFID tehnologiju, koja omogućava lociranje i čuvanje rute kretanja teretnih jedinica, a kojima se upravlja pomenutim viljuškarima.

BinOculus je kreiran posebno da zadovolji potrebe magacina u kojima se čuvaju jabuke i malo voće, ali se može primeniti u bilo kom skladištu, pošto sistem predstavlja rešenje protiv gubitka proizvoda i vremena. Omogućuje dobijanje detaljnih informacija o sadržaju kante sa proizvodima sa datumom unosa u skladište, praćenje kretanja tokom nekoliko dana (hronološki) i identifikaciju tačne lokacije.

Upotreba RFID tehnologije u sistemu skladištenja i u upravljanju logističkim operacijama skladišta omogućava optimizaciju rukovanja i upravljanja robom, a istovremeno smanjuje marginu greške, skraćuje vreme kontrole i vreme pretrage koje utroši operato skladišta.

B2A se fokusira na sisteme za proizvodnju i integraciju industrijskih sistema kroz efikasna i fleksibilna IT rešenja koja su jednostavna za upotrebu. Proizvodnja je usredsređena na linije za preradu voća, tretman i selekciju, što garantuje kompletnu i personalizovanu uslugu prema svakoj konkretnoj potrebi.

U nastavku je data video prezentacija navedenog inovativnog rešenja BinOculus:

izvor: freshplaza.com

Photo by Anna Shvets from Pexels