Rhenus High Tech se pridružio Tenesu

To omogućava Rhenusu da ojača svoje postojeće evropske mrežne strukture za visokotehnološku logistiku. Kupci kompanije Rhenus High Tech u Nemačkoj sada imaju još bolji pristup visokokvalitetnim mrežnim strukturama, posebno u zemljama u kojima Rhenus High Tech do sada nije bio direktno aktivan. Zauzvrat, udeo u kompaniji TENESO otvara vrata tako da može direktno da koristi specijalizovanu distributivnu mrežu kompanije Rhenus High Tech na svom važnom evropskom tržištu Nemačke.

Kao rezultat naše akvizicije visokotehnoloških aktivnosti Simona Hegelea prošle godine, TENESO je već koristio našu mrežu u Nemačkoj za međunarodne koncepte sa dodatom vrednošću. Kontakt sa TENESO-om nastavio je da se intenzivira tokom partnerstva “, kaže Ralph Decker, generalni direktor kompanije Rhenus High Tech. „Uvereni smo da ćemo moći da dodamo dodatne beneficije za naše kupce kao sudeoničari zahvaljujući visokom stepenu usredsređenosti i jasnoj koncentraciji na naš sektor i da ponudimo istinsku dodatnu vrednost za prekogranične logističke koncepte. ”

TENESO okuplja vodeće stručnjake za logistiku usluga u Evropi. Sada konsolidujemo našu stručnost u različitim segmentima tržišta. U budućnosti ćemo moći da objedinimo svoje snage i stvorimo sinergijske efekte “, kaže Udo Scheffler, generalni direktor TENESO-a.

izvor: logistics-manager.com