Reaktori na putu od 1.700 km kroz Rusiju

Transport velikih i teških reaktora ima svoja ograničenja i zahteve sa kojima je Barrus Projects nedavno morao da se pozabavi na putu od 1.700 kilometara od Sankt Peterburga do Nižnjekamska. Kompanija je isporučila ukupno četiri reaktora od kojih je najteži bio težak 1090,1 tona i dužine 53,3 metra.

Jedinice su transportovane iz proizvodnog pogona PCJS Izhorskize Zavodi u Kolpinu u postrojenje za hidrokreking PJSC Tatneft u Nižnjekamsku, Republika Tatarstan. Isporuka je obuhvatala dva železnička prelaza, pripremu potrebne infrastrukture za mogućnost prolaska u krivinama, transport unutrašnjim plovnim putevima korišćenjem vučnog aranžmana barže, kao i isporuku reaktora na samohodnim hidrauličnim modularnim prikolicama u Nižnjekamsku.

Dalji izazov je bio izgradnja pristaništa proizvođača na reci Nevi za prijem najveće pošiljke barže u istoriji fabrike.

Barrus Projects je završio kompleksni transport u nekoliko faza. Kompanija je saopštila da je prva faza bila drumski transport reaktora na samohodnim hidrauličnim modularnim prikolicama od mesta proizvodnje do pristaništa na reci Nevi u Ust-Slavjanki. Prevoz je obavljen noću dva dana uzastopno, završavajući železničke prelaze, pre isporuke tereta na vez.

Druga faza je bila utovar tereta RO-RO metodom na baržu i njihovo pričvršćivanje u skladu sa projektom postavljanja i pričvršćivanja UODC (jedinstvenih naddimenzionalnih tereta). Prilikom utovara tereta barža je balastirana gotovo neprekidno uz pomoć osam motornih pumpi.
Barža projekta Volgo-Baltika izabrana je za istovremeni transport unutrašnjim plovnim putevima celokupnog obima tereta, pošto je po parametrima bila pogodna za transport. Istovremeno, prema proračunima projektanta, koji je izradio projekte utovara/istovara i obezbeđenja tereta, bila je neophodna nadogradnja barže, koju je pre utovara uradio brodar. Prevoz od pristaništa na reci Nevi do Nižnjekamska unutrašnjim plovnim putevima obavljen je za 20 dana.

Prema konceptu projekta, težini i dimenzijama reaktora, istovar u Nižnjekamsku trebalo je da se vrši na dva različita pristaništa, različitim metodama. Reaktor za hidrodearomatizaciju težine 236,1 tona i reaktor za deparatizaciju težine 108,6 tona istovareni su dizalicom na vez Transkama NJSC, a reaktori prvog i drugog stepena su istovareni RO-RO metodom u utovarnoj komori Nižnjekamska. Nažalost, zbog niskog vodostaja u reci Kami nije bilo moguće napuniti reaktore prve i druge faze u periodu plovidbe 2021. godine, jer je nizak vodostaj sprečavao zatvaranje vodenog otvora utovarne komore. Reaktori su morali da budu ostavljeni na barži i odloženi za period između plovidbe na vezu Transkama NJSC.

Reaktor za hidrodearomatizaciju i reaktor za deparatizaciju isporučeni su na lokaciju Tatnefta i prebačeni primaocu.

Reaktori prvog stepena težine 1090,1 tona i reaktor drugog stepena težine 427,3 tone biće istovareni sa barže i transportovani po otvaranju plovidbenog perioda 2022. godine.

foto: Barrus Projects

Pročitajte i...