Project Cargo – DTS uspostavio saradnju sa najvećom svetskom logističkom platformom

Kompanija Delta Transportni Sistem – DTS osnovana je 2008. godine, a danas je lider u oblasti pružanja logističkih usluga u Srbiji i regionu. Od svog osnivanja DTS kontinuirano unapređuje svoje poslovanje sa ciljem podizanja kvaliteta usluge u domenu logistike kroz stalne inovacije i poštovanje principa da svaki klijent ima pravo na poseban biznis model. DTS pruža kompletna logistička rešenja prilagođena specifičnostima svakog biznisa i industrije, a svojim klijentima, osim usluge transporta (domaći i međunarodni transport, avio, kontejnerski i zbirni transport, transport merkantilne robe) pruža i usluge skladištenja, špedicije i manipulacije robom kao i 4PL uslugu.

DTS poseduje najveću flotu u Srbiji koju čine vozila različite nosivosti prilagođena transportu robe različitog temperaturnog režima, a naša ponuda obuhvata rešenja za sve logističke procese i projektnu organizaciju.

Logistička saradnja kompanija C.H.Robinson i DTS ostvarena je za tržište Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Severne Makedonije. Uspostavljenom saradnjom sa kompanijom C.H. Robinson, koja je jedan od svetskih lidera u logistici, DTS-u je omogućeno pružanje jedinstvenog kvaliteta usluga avio i kontejnerskog transporta svim svojim klijentima širom sveta. Kao agent, svoje poslovanje DTS obavlja u skladu sa svim merama kvaliteta koje C.H. Robinson garantuje klijentima.

C.H. Robinson pruža širok spektar logističkih rešenja za kompanije širom sveta i u svim industrijama. Sa preko $20 milijardi vrednosti poslova kojima upravljaju i 18 miliona pošiljki godišnje, C.H. Robinson je najveća svetska logistička platforma. Njihov globalni paket usluga ubrzava trgovinu kako bi se nesmetano isporučivali proizvodi i roba koji pokreću ekonomiju sveta. Kombinacijom multimodalnog sistema upravljanja transportom i ekspertizom, C.H. Robinson koristi informacionu prednost za isporuku pametnijih rešenja za više od 119.000 kupaca i 78.000 prevoznika. Tehnologija je izgrađena od strane stručnjaka lanca snabdevanja radi bržeg i značajnijeg poboljšanja poslovanja kupaca.