Planiranje skladišta

Kako bi izgradnja jednog skladišta u potpunosti odgovorila kasnijim zahtevima, neophodno je najpre napraviti detaljan plan, kako prostorni tako i tehnološki.

Pođimo od toga da je osnovna namena skladišta čuvanje robe. Dakle, svaka kompanija će težiti minimalnim troškovima čuvanja robe. Istovremeno, kompanije teže maksimalnim zadržavanjem upotrebnih svojstava robe prilikom samog čuvanja.

A da bi se pomenute težnje uklopila u prostorni i tehnološki plan, neophodno je omogućiti da skladišni objekat sa svim svojim građevinskim karakteristikama omogući primenu kompletne tehnološke realizacije logističkih i transportnih procesa.

Tim portala Alogistics.rs je kroz istraživanje pokušao da, kroz sagledavanje skladišnog sistema, pripremi siže osnovnih pitanja na koja je potrebno dati odgovor, kako bi se odgovorilo zahtevima planiranja jednog skladišta. Hajdemo korak po korak.

Šta je važno za planiranje izgradnje skladišta?

Koje su, dakle, to oblasti sagledavanja skladišnog sistema:

I osnovni PROCESI koji se odvijaju u skladištu;

II ROBA koja se skladišti i njene karakteristike;

III vrste SKLADIŠNIH OBJEKATA;

IV skladišna OPREMA;

Postavimo prvo pitanje…

Pitanje 1: Koja će biti osnovna namena skladišta?

Ako  je to čuvanje robe, da li to uključuje i eventualno preradu, u cilju daljeg transporta ili proizvodnje ili distribucije ili potrošnje (šta je dominantno)? Cilj ovog pitanja je vizuelizacija kretanja robe u skladištu.

I – OSNOVNI PROCESI U SKLADIŠTU
  • PRIJEM robe,
  • PRERADA robe,
  • ČUVANJE robe,
  • OTPREMA robe.

Osnovni procesi – prijem i otprema robe u/iz skladišta, realizuju se različitim sredstvima spoljneg transporta. Tu dolazimo do drugog pitanja.

Pitanje 2: Na koji način će se vršiti prijem i otprema robe, kojim transportnim kapacitetima (na primer: laka dostavna vozila; teretni kamioni velike nosivisti sa ili bez prikolice; kiperima – za rasutu robu i slično)?

Cilj ovog pitanja je isplanirati adekvatne elemente infrastrukture i transportne tokove, kao što su povezanost sa glavnom saobraćajnicom,  parking, prostor za manevrisanje, pretovarno mesto, prostor za vagu i ostalo.

U samom skladištu, rukovanje materijalima realizuju se raznim sredstvima unutrašnjeg transporta.

Pitanje 3: Na koji način će se rukovati robom u samom skladištu u procesima utovara i istovara, uskladištenja i iskladištenja, transporta unutar skladišta?

Cilj je isplanirati robne tokove i tehnološko-eksploatacione karakteristike sredstava pretovara, sagledati prostor za manevrisanje transortnim sredstvima unutar skladišta i transport od mesta istovara do mesta prijema robe, kao i od mesta iskladištenja do mesta utovara robe?

Čuvanje podrazumeva postojanje prostora i opreme koji obezbeđuju adekvatne uslove za čuvanje robe, a da se tokom tog procesa ne promene fizičko – hemijske karakteristike robe.

Pitanje 4: Na koji način će se čuvati roba u skladišnom objektu, npr. sa skladišnom opremom ili bez opreme, kakve su karakteristike pojavnog oblika robe i sl.? Odavde, u stvari, počinjemo sa najvažnijim procesom skladišnog sistema  – čuvanje robe, uz eventualno preradu robe, na osnovu kojih se obezbeđuju neke od osnovnih funkcija skladišta.

Radi pojašnjenja procesa čuvanja robe…

Izbor načina čuvanja robe zavisi od :

– karakteristike pojavnog oblika robe,

– funkcije koju skladište realizuje,

– primenjene tehnologije skladištenja,

– specifičnih zahteva robe koja se skladišti.

Pitanje 5: Da li će se primenjivati neki od sledećih vidova prerade robe u skladištu: sortiranje, razdvajanje, spajanja, pakovanje, označavanje, komisioniranje (sa najvećim učešćem u operativnim troškovima rada skladišta (oko 55%) ; vremenski najobimniji (oko 60% radnog angažovanja)). Cilj je prostorno sagledavanje procesa rada.

II ROBA KOJA SE SKLADIŠTI I NJENE KARAKTERISTIKE

Pre nego što pređemo na sagledavanje vrste skladišnog objekta, postavlja se i jedno od ključnih pitanja.

Pitanje 6: Karakteristike robe koja se skladišti (grubo gledano, da li je dominantnno prisutna rasuta ili komadna robu? Što više karakteristika robe prikupiti: vrsta, dimenzije, oblik, težina, pakovanje/ambalaža, da li je roba paletizovana na prijemu i da li se paletizuje pri otpremi, posebni uslovi čuvanja, stepen učestalosti prijema i otpreme i sl).

III VRSTE SKLADIŠNIH OBJEKATA

Pitanje 7: Vrsta skladišno objekta (klasifikacija)? Ovde se posmatra kategorizacija skladišnog objekta u odnosu na veliki broj različitih, relevantnih obeležja. U cilju toga, navodi se čitav niz obeležja (mogu se posmatrati i kao podpitanja) za klasifikaciju skladišnih objekata, na primer prema: stepenu izloženosti sadržaja objekta prema spoljnjem uticaju, položaju skladišnog objekta u odnosu na nivo tla, geometrijskom obliku građevinskog objekta i slično.

IV SKLADIŠNA OPREMA

Pitanje 8: Kakva je skladišna oprema (ukoliko za njom postoji potreba) u skladištu: oprema koja se ugrađuje (npr. police, regali… za komadnu robu), pokretna oprema, pomoćna oprema?

Cilj je predvideti prostor za ugradnju opreme unutar skladišnog objekta.

Dodatak

I da, nemojmo zaboraviti dva važna aspekta:

  • UPRAVLJAČKO – INFORMACIONI SISTEM i
  • BEZBEDNOST U SKLADIŠTU

autor: alogistics team

Photo by Pexels

Pročitajte i...