Lufthansa Cargo počinje raditi na razvoju svog čvorišta u Frankfurtu

Lufthansa Cargo počinje da radi na razvoju svog logističkog centra (LCC) u svom matičnom čvorištu u Frankfurtu. Nadzorni odbor aviokompanije odobrio je ulaganja u sveobuhvatan infrastrukturni program za LCC. Radovi su već započeli i očekuje se da će biti završeni 2028. godine, navodi se u izjavi aviokompanija. Planovi uključuju novi sistem za skladištenje sa visokim regalima, sa radovima koji su već u toku, nove zgrade i modernizaciju postojećih građevinskih delova i skladišta.

Lufthansa Cargo je rekla da će se obnova i obnova zgrada odvijati tokom tekućih operacija i neće rezultirati nikakvim ograničenjima za kupce. Aviokompanija je rekla da su njena ulaganja u digitalizaciju i nove proizvode, u kombinaciji sa povećanom potražnjom e-trgovine, promenila zahteve u logističkom centru.

Izvršni direktor Lufthansa Cargo-a Peter Gerber rekao je: „Ovom obnovom našeg logističkog centra ulažemo u našu vazduhoplovnu bazu u Frankfurtu i tako stvaramo strukturne zahteve za još brži i efikasniji vazdušni prevoz. Pritom radimo i poslove naših zaposlenih na našem najvažnijem logističkom mestu u Nemačkoj za budućnost. “

Glavni operativni direktor Harold Gloi dodao je: „Posebnost našeg infrastrukturnog programa je u tome što on može fleksibilno da reaguje na razvoj tržišta i promenljive potrebe naših kupaca. Holistički planirana nadogradnja građevinske infrastrukture u kombinaciji sa poboljšanjima logističkog sistema i unutrašnjih tokova materijala dodatno će povećati brzinu rukovanja pošiljkama, kao i kvalitet usluga za sve kupce Lufthansa Cargo.“

Lufthansa Cargo planira da nadogradi svoju infrastrukturu u Frankfurtu već duži niz godina.

izvora@foto: aircargonews.net