Logistika poslednjeg kilometra: 7 trendova koje treba pratiti u narednih 12 meseci

Pandemija COVID-19 zahtevala je od mnogih kompanija da preokrenu svoje lance snabdevanja u relativno kratkom roku – a velika većina preduzeća nema nameru da se vrati u status quo. Kako e-trgovina napreduje, kao što to nikada ranije nismo videli, tako će porasti i logistički sektor na delu poslednjih kilometara. Evo šta možemo da očekujemo u narednih 12 meseci.

  1. Velika očekivanja

Isporuka poslednjeg kilometara postaće sve zahtevnija u narednih nekoliko godina. Usluge dostave su u ekspanziji, a kompanije, poput američke internet platforme za naručivanje hrane i dostavu Uber Eats-a, menjaju načine na koji će kupci dobijati hranu ili namirnice iz restorana. Tokom pandemije, neka od najvećih preduzeća borila su se da zadovolje potražnju, dok su se kupci okretali ka kupovini preko Interneta. Potrošači su sada stvorili nove navike i od njih se očekuje da kupuju više putem Interneta nego u prodavnicama, pa čak i u budućim vremenima kada se život normalizuje.

Očekivanja kupaca ostaju visoka. Savremeni kupac ne prašta grešku i potrebna mu je samo jedna loša isporuka da bi se narušila reputacija brenda, posebno ako su im na dohvat ruke društveni mediji i online pregledi. Kupci žele da isporučuju pod svojim uslovima. Ovo prevazilazi i naplatu, jer kupci žele da promene lokaciju i vreme isporuke do poslednjeg trenutka. Što se tiče povrata robe, očekivanja kupaca su jednako velika, očekujući istu dozu lakoće, brzine i izbora.

Sa takvom potražnjom i očekivanjima od poslednjeg kilometra, od ključne je važnosti da preduzeća sarađuju sa stručnjacima. Saradnja sa ekspertom održava potrebe kupaca u centru isporuke i povrata, ujedno osiguravajući ispunjenje zadatka.

2. Isporuka istog dana

Kupci znaju šta žele i za mnoge je cilj da svoje naručene proizvode dobiju što je pre moguće. Očekuje se da će isporuka „istog dana“ dostići 25% tržišnog udela do 2025. godine. Kupcima takođe ne smeta što više troše da bi ostvarili šta žele, što znači da preduzeća e-trgovine imaju priliku da zarade na bržim isporukama.

Međutim, ne raste samo isporuka „istog dana“. Generalno, kupci žele da im se poslednji kilometar uklopi u život – to podrazumeva ponudu različitih opcija, uključujući izbor dostave u određene dane, ormariće za preuzimanje i pakovanje. Udruživanje sa stručnjacima za lance snadbevanja poslednjeg kilometra, koja nude niz usluga, obezbediće da kupci mogu da biraju na osnovu svojih potreba.

3. Transparentnost u realnom vremenu

Još jedan ključni trend u poslednjem kilometru je tehnologija koja omogućava vidljivost i transparentnost u realnom vremenu tokom poslednje kilometraže. Tehnologija omogućava preduzećima da u potpunosti prate putovanje paketa, omogućavajući im da optimizuju rute na osnovu prekida u prenosu ili saobraćau. To takođe znači da mogu automatski obavestiti kupce o vremenu prispeća i dostave paketa. Kupci sada očekuju ovaj nivo transparentnosti, želeći redovna ažuriranja i uvid u eventualna kašnjenja. To takođe koristi vašem poslu, smanjujući broj poziva ka korisničkim službama koje pokušavaju da prate paket.

Robusna platforma za praćenje znači da preduzeća mogu uzimati detaljne podatke i analizirati ih kako bi poboljšala proces isporuke u budućnosti. Osiguravajući da imaju prave tehnološke partnere za to, preduzeća e-trgovine mogu optimizirati svoju isporuku, kao i osigurati veliko korisničko iskustvo. Na kraju, neuspešna isporuka nije kada se paket ne pojavi – već je to kada ne prispeva u skladu sa očekivanjima kupaca. Kupci mogu tolerisati kasnu isporuku, ali samo ako su o tome unapred obavešteni.

4. Agilnost u poslovanju

Ako je pandemija naučila preduzeća nečemu, to je da je potrebna apsolutna okretnost. Još uvek imamo posla sa okruženjem koje je nepredvidivo, sa daljim prekidom lanca snabdevanja koji se očekuje i zbog Bregzita i zbog tekuće pandemije. Preduzeća moraju biti u mogućnosti da se brzo povećavaju ili smanjuju, uključuju i isključuju različite usluge i da se prilagođavaju promenama. Ništa neće ostati statično i očekivati da će se stvari promeniti gotovo svakodnevno. To znači da će agilno poslovanje i brzo donošenje odluka biti od presudnog značaja za opstanak poslovanja e-trgovine.

5. Distributivna čvorišta za ispunjenje zahteva kupaca

Kako se ponašanje potrošača menja, direktna kupovina u prodavnicama će i dalje opadati, a trgovci na malo mogu pretvoriti svoje prodavnice u distributivna čvorišta. Pretvarajući ih u mini distributivne uslužne servise, preduzeća ih mogu upariti sa uslugama dostave poslednjeg kilometra, kako bi stvorili bržu isporuku. Amazon i Apple su dva prodavca na malo, koji žele da zauzmu upražnjena mesta u ove svrhe. Iako su preduzeća već razmatrala ove opcije pre pandemije, stopa rasta e-trgovine je to ubrzala.

6. Strategija zaštite životne sredine

Preduzeća moraju da rade sa više prevoznika kako bi kupcima pružila nivo usluga koji očekuju. Međutim, za preduzeća koja se bave e-trgovinom to može dovesti do većeg otiska i emisije ugljenika jer na puteve puštaju više kamiona. Kako kupci i preduzeća postaju svesniji uticaja svojih odluka na životnu sredinu, rešenje u poslednjim kilometrima, koje uključuje sve više i više različitih prevoznika, postaće neodrživo.

Udružujući se sa jednim multi prevozničkim partnerom, preduzeća i dalje mogu dobijati usluge i pokrivenost koja im je potrebna da bi uspeli u realizaciji istih, istovremeno zadržavajući dodatna vozila na putu. Posredstvom jednog, umesto višestrukim preuzimanjem, preduzeća mogu da objedine svoje količine paketa i dostave pakete na ekološki svesniji način.

7. Industrijska partnerstva

Uz sve izazove koji su pred preduzećima, partnerstvo sa stručnjacima poslednjeg kilometra je neophodno za opstanak na tržištu. Ponuda istog nivoa usluga, agilnost, transparentnost i zadovoljavanje potražnje bez partnera zahtevali bi ogromnu količinu ulaganja u veštine i alate, što zahteva vreme i novac i dodaje dodatno opterećenje sektoru koji je ionako već pod pritiskom. Ovo se odnosi na puno iskustvo u logistici poslednjeg kilometra, a ne samo na isporuku, zajedno sa povratnom logistikom koja zahteva istu količinu pažnje.

Pronalaženje partnera u delu lanca snabdevanja na poslednjem kilometru očigledan je put za brzo, jeftino rešenje sa malim rizikom koje omogućava logističkim preduzećima da se usredsrede na ono što najbolje rade u ostalim delovima lanca snabdevanja – obezbeđivanje iskustva isporuke usredsređeno na kupca i najnovije tehnologije koja će se direktno susresti sa budućnošću koja dolazi.

izvor: trans.info

Foto di Tumisu da Pixabay

Pročitajte i...