Leteća skladišta, dronovi i podzemne platforme

Do 2030. godine obim isporuke paketa na globalnom nivou utrostručiće se. Prema predviđanjima, očekuje se da će se 40% svih vozača kamiona u Nemačkoj penzionisati do 2040. A 50% Nemaca veruje da je isporuka kupljene robe sasvim prihvatljiva. Ovo su samo tri nalaza različitih studija koja opisuju sve složeniji okvir u kojem se logističke aktivnosti odvijaju danas i u budućnosti.

Logistika će se takođe morati prilagoditi intenzivnom povećanju broja pošiljaka u narednim godinama. Prema savetodavnoj službi MHP, očekuje se da će dronovi i podzemna infrastruktura za dve decenije postati svakodnevna stvarnost. Nema sumnje da će narednih deset godina predstavljati glavni izazov za logistiku.

Prema istraživanju MHP, samo u Nemačkoj se očekuje veliki porast pošiljki, do 8,5 milijardi pošiljki godišnje, i još veći nedostatak kvalifikovanog osoblja za drumski transport. Prema procenama MHP, nemačkom logističkom aparatu moglo bi nedostajati do 150.000 profesionalnih vozača do 2030. godine.

Ovi podaci pokazuju da će celom logističkom sektoru biti potrebna inovativna i futuristička rešenja za efikasno poslovanje u budućnosti. Izveštaj „Logistika 4.0 – inteligentni, integrisani, autonomni“, koji je objavio MHP, sadrži zanimljive hipoteze i ideje o tome kako bi industrija mogla da izgleda u narednih nekoliko godina.

Mega centri i dostava dronovima

Autori ovog izveštaja veruju da će sve veći protok robe u gradovima neizbežno dovesti do novih logističkih rešenja. Predviđa se da će 2040. godine na periferiji aglomeracija i gradova biti izgrađen veliki broj urbanih logističkih mega-centara. Odatle će se pošiljke krajnjim kupcima dostavljati električnim kombijima, električnim biciklima ili dronovima. Dobar primer za to je Amsterdam, gde je već planiran mega-centar od 125.000 m2, što će očigledno smanjiti saobraćaj u gradu.

Održivi razvoj će igrati ogromnu ulogu u logistici tokom narednih dvadeset godina. Zbog toga je takođe potrebna intenzivna digitalizacija preduzeća i logistički procesi. Autori studije ističu potrebu za povećanjem upotrebe softvera za optimizaciju za efikasnije upravljanje teretom i na taj način minimiziranje broja „praznih“ kilometara. Takođe bespilotnim letelicama pripisuju veliki potencijal. Stručnjaci MHP procenjuju da bi u Nemačkoj do 2030. godine moglo da se koristi oko 850.000 dronova.

Podzemni transport i leteća skladišta

Pored toga, podzemna rešenja takođe deluju zanimljivo. Istraživanje opisuje platforme sa mogućim rešenjima koja bi omogućila podzemni teretni transport. Ovo bi se odvijalo u punoj nezavisnosti.

Prema stručnjacima MHP, moguća su alternativna rešenja u pogledu vazdušnog transporta. Govorimo o letećim skladištima, gigantskim vazdušnim brodovima koji deluju kao centralna skladišta ispunjena pošiljkama. Paketi bi se krajnjim kupcima iz takvih skladišta dostavljali direktno i autonomno pomoću dronova. Prvi objekti sa integrisanim mestom za sletanje dronova već su izgrađeni u Ludvigsburgu u Nemačkoj.

Trenutno je logistika na raskršću. Kontinuirana digitalizacija duž lanca snabdevanja predstavlja nekoliko izazova sa kojima se suočavaju svi uključeni, ali s druge strane, teško je uskladiti mnoga interesovanja koja na prvi pogled izgledaju teško. Ali inovativne tehnologije otvaraju potpuno nove mogućnosti i ogromne mogućnosti. Centralni faktor u tome je opsežna vertikalna i horizontalna integracija – kako tokova materijala, tako i informacija. Na taj način će se postići automatizovani ili autonomni procesi, što će zauzvrat dovesti do veće efikasnosti.

Ne samo da se povećava ukupna količina robe koju prevoze logističke kompanije i pružaoci kurirskih, ekspresnih i paketnih usluga, pošiljke se šalju i u manjim paketima. Kao rezultat, broj postupaka isporuke drastično se povećava, kao i zbir pređenih kilometara. To ima negativan uticaj na transportnu infrastrukturu i emisije, posebno u gradovima.

Logističkim kompanijama i dobavljačima CEP usluga postaje sve teže da pronađu zaposlene – dok potražnja raste, ponuda opada.

Sve je više transportnih tehnologija koje ne zahtevaju ljudski faktor. Takve inovacije postižu visok nivo prihvatanja koji će i dalje rasti.

izvor: e-transporti.si

Image by Jan Alexander from Pixabay

Pročitajte i...