Kuehne+Nagel debituje na listi Fortune Global 500

Po prvi put, grupa Kuehne+Nagel uključena je na listu Fortune Global 500, koju godišnje sastavlja časopis Fortune. Sa prometom od 36,699 milijardi CHF u fiskalnoj 2021., Kuehne+Nagel zauzima 396. mesto na globalnoj listi i 9. mesto u Švajcarskoj.

Fortune Global 500 lista je najpriznatija rang lista najvećih svetskih kompanija koje kotiraju na berzi, merene prvenstveno godišnjim prometom i profitom. Fortune Global 500 kompanije ostvarile su promet od ukupno 37,8 biliona dolara u 2021. godini, više od jedne trećine svetskog BDP-a.

Kuehne+Nagel je najveći svetski špediter za pomorski i vazdušni transport i ima značajne pozicije u drumskoj i ugovornoj logistici. Grupa je izgradila svoj uspeh na implementaciji svog strateškog fokusa na kupce, tehnologiju i ljude, i prevazilazeći svoje ambiciozne finansijske ciljeve. Kao rezultat toga, Kuehne+Nagel je zabeležio izuzetno jak učinak u finansijskoj 2021. godini i nastavio svoj uspešan kurs u prvoj polovini 2022. godine.

Dr Joerg Volle, predsednik Kuehne+Nagel International AG, kaže: „Kuehne+Nagel je pokazao impresivnu stratešku sposobnost prilagođavanja i proaktivno reagovao na česte promene oko nas. Grupa je dokazala svoju vrednost u ovim konkretnim okolnostima i takođe je uspela da pokaže suštinsku ulogu koju igra za društvo u celini. Debi na listi Fortune Global 500 odražava uzbudljiv nedavni razvoj kompanije Kuehne+Nagel kao vodeće svetske logističke grupe.”

izvor&foto: aircargoweek.com

Pročitajte i...