Kakvu ulogu imaju gradske vlasti EU u logistici poslednje milje?

Prognoze rasta logistike poslednje milje i nadolazeći pritisci na urbano okruženje povećali su svest i napore da se osigura da se ovaj rast razvija na održiviji način. Strategija održive i pametne mobilnosti Evropske komisije podstiče velike i srednje gradove da rade na ovoj tranziciji. Ali da li će gradske vlasti nešto preduzeti, i ako da, kako?

Stručni panel od 30+ profesionalaca iz oblasti logistike, kreatora politike i istraživača uključenih u evropski istraživački projekat ULaaDS, u blogu portala trans.info, daje odgovore na to kakva je uloga gradskih vlasti u logistici poslednje milje?

1. Gradske vlasti treba da postanu (više) aktivni u logistici poslednje milje

Prema mišljenju stručnjaka, lokalne samouprave će imati aktivnu ulogu u tranziciji ka održivoj urbanoj logistici. Zanimljivo je da ovo očekivanje u velikoj meri dele i javni i privatni akteri. Za vodeće gradove to znači nastavak i intenziviranje napora koji su već u toku. Ali mnogi drugi gradovi tek treba da razviju aktivniji stav. Na primer, tek treba da formulišu jasnu viziju i ciljeve, da izgrade mrežu zainteresovanih strana, da oslobode kapacitete i da razviju internu ekspertizu o logistici poslednje milje.

2. Više alata u kutiji sa alatkama (toolbox-u)

Jednom kada se „aktivira“, ostaje pitanje koje vrste politika će gradovi zauzimati. Prema ekspertskom panelu, ovo će najverovatnije biti kombinacija restriktivnih mera („reci nam šta ne možemo da uradimo“) i olakšavajućih mera („pomozi nam da shvatimo šta možemo da uradimo“). Najočiglednije restriktivne mere se odnose na vrste transporta i ograničenja pristupa gradu. Na primer, pristup se može regulisati kroz vremenske okvire, a gradovi mogu usmeriti sektor ka korišćenju vozila sa nultom emisijom (na baterije ili gorivne ćelije).

3. Gradovi kao aktivni fasilitatori

Manja uloga je predviđena za lokalne samouprave u domenima saradnje zainteresovanih strana i implementacije resursa (kao što su skladište, vozila i tehnologija isporuke bez nadzora). U velikoj meri se vidi da to rade sami logistički igrači. Međutim, prema panelu, gradske vlasti treba da olakšaju ovaj razvoj razvojem okvira i razmišljanjem zajedno sa sektorima. Na primer, da se oslobodi prostor potreban za logistiku poslednje milje na strateškim urbanim lokacijama.

*izvor: trans.info; foto: unsplash.com

Pročitajte i...