Kako postići istinski integrisanu logistiku?

Globalno, mnoge kompanije mogu tvrditi da upravljaju logistikom od kraja do kraja, međutim, ne sprovode je sve na način koji je nesmetan i koji obezbeđuje ispravno upravljanje lancem snabdevanja.

Integrisana logistika s kraja na kraj ne podrazumeva samo pokrivanje celog logističkog procesa i informisanje o svim promenama, već i mogućnost donošenja odluka o upravljanju lancem snabdevanja u realnom vremenu u bilo kom bloku lanca, svim logističkim funkcijama i svim lokacija. Ono što je najvažnije, ceo proces mora biti skrojen s obzirom na ciljeve i potrebe svake kompanije.

Najveće prepreke

Dve glavne prepreke u postizanju prave end-to-end logistike su brzina i cena, ali u okviru procesa za postizanje integrisane logistike, trenutni kontekst se takođe mora analizirati.

1. Kada je u pitanju brzina, da bi se zadržala konkurentska prednost na tržištu, ključ u životnom stilu i maloprodajnim industrijama je usvajanje novih trendova ili promena u potražnji što je pre moguće. Prema tome, brzina isporuke ili agilnost u primeni promena – kao što je promena odredišta, u suštini treba da se poboljšaju, inače proces od kraja do kraja neće dati očekivane rezultate.

Važan faktor vremena je sposobnost donošenja odluka u realnom vremenu. Što pre brendovi reaguju na promene na tržištu, to će pre moći da sprovedu akcioni plan kako bi minimizirali poremećaje u našem poslovanju.

Jasan i nedavni primer je pandemija COVID-19, koja je čitavu globalnu industriju dovela u opasnost. Čak su i kompanije koje su teoretski vodile svoju logistiku u skladu sa konceptom E2E videle kako su njihove isporuke pretrpele velika kašnjenja i kako su njihovi procesi poremećeni. Kao što je pomenuto na početku ovog članka, integracija i optimizacija čitavog lanca snabdevanja kao skupa povezanih procesa je od suštinskog značaja da bi se obezbedilo uspešno poslovanje.

2. Kada je reč o troškovima, poboljšanje vremena isporuke obično znači veću logističku infrastrukturu i robusniju tehnologiju koja omogućava praćenje tokom celog putovanja. U oba slučaja potreban je veliki broj resursa: novac, stručnost i vreme. Kao direktna posledica, mnoge kompanije odlučuju da dopru do specijalizovanih eksternih logističkih partnera kako bi optimizovali svaku fazu lanca, bez uticaja na njihove fiksne troškove. Međutim, posedovanje specijalista u svakoj od faza prirodno podrazumeva rad sa mnogim logističkim igračima, izazivajući istovremeno fragmentaciju lanca snabdevanja i, opet, neefikasan lanac snabdevanja od kraja do kraja.

Ulaganje u logističku tehnologiju i strukturu za dizajniranje skrojenog rešenja od kraja do kraja povećaće vašu infrastrukturu na vašim ključnim tržištima kako biste kontrolisali vaše operacije i pratili rast. Ova opcija predstavlja ogroman rizik za brendove, jer posedovanje resursa ne znači nužno odgovarajuću ekspertizu u logistici i razumevanje kako da optimizujete karike u lancu.

Rešenje

Jedna od najizvodljivijih opcija za postizanje integrisane logistike je pronalaženje pravog partnera, koji ima pravu infrastrukturu na tržištima na koja želite da ciljate, koji ima pravu tehnologiju za unapređenje vašeg lanca snabdevanja uz punu vidljivost tokom celog procesa i koji ima stručnost za optimizaciju svakog koraka za vas.

Imati pravog logističkog partnera koji pokriva ceo proces: okean, unutrašnjost, upravljanje carinom, skladištenje i dodatne usluge, pružiće vam povezan i besprekoran lanac snabdevanja. Štaviše, obezbediće vidljivost i optimizaciju potrebnu za podršku svakom planu poslovnog rasta.

izvor&foto: maersk.com

Pročitajte i...