Gebrüder Weiss jača svoju tržišnu poziciju u Mađarskoj

Sa sveobuhvatnim investicionim paketom od oko 30 miliona evra, logistička kompanija ističe svoju snažnu tržišnu poziciju i postavlja put za dalji rast u narednih pet godina.

Dve strateški važne lokacije u Zalaegerszegu (zapadna Mađarska) i Pečuhu (južna Mađarska) počeće da se koriste u junu. Obe su smeštene na važnim saobraćajnim vezama prema južnoj i jugoistočnoj Evropi (Jadranski koridor).

Nova logistička područja u Đeru, Polgaru i Budimpešti

Na primer, grade se nova manipulativna i logistička područja sa preko 5.000 kvadratnih metara na lokaciji Đer, koja bi trebalo da budu završena do 2024. godine. Filijala Hajdudorog biće preseljena u Polgar, udaljen oko 30 kilometara, krajem 2021. i imaće koristi od logističkog područja koje je otprilike tri puta veće od prethodnog.

Najveća lokacija Gebrüder Weiss-a u Mađarskoj takođe prolazi kroz značajne promene: 22.000 kvadratnih metara novih kancelarijskih i logističkih kompleksa trebalo bi da bude izgrađeno u Budimpešti do 2023. godine – gotovo udvostručujući trenutno raspoloživu površinu (23.000 kvadratnih metara).

Proširenje kompanije ogleda se i u rastućem broju zaposlenih: otvoriće se 100 novih radnih mesta. To znači da će tada ukupno 600 zaposlenih raditi za Gebrüder Weiss u Mađarskoj.

izvor: aircargoweek.com

foto: aircargoweek.com; automotivelogistics.media