DFDS kupuje holandskog stručnjaka za hladni lanac snabdevanja

Integrisana kompanija za špediciju i multimodalnu logistiku DFDS stekla je 100% akcija HSF Logistics kupovinom za 296 miliona evra. HSF Logistics Group je jedan od vodećih evropskih dobavljača logističkih usluga hladnog lanca snabdevanja proizvođačima mesa i drugim proizvođačima hrane koji upravlja lancima snabdevanja sa kontrolisanom temperaturom.

Grupa upravlja sa četiri marke – HSF Logistics je vodeća marka u Holandiji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. N&K Spedition i Skive Køletransport vodeći su brendovi u Danskoj i Skandinaviji, koji zajedno čine oko polovine prihoda grupe. Eurofresh je brend usmeren na nemačko tržište.

Pripajanje HSF Logistics Group usklađeno je sa DFDS-ovom Win23 strategijom rastućih rešenja za odabrane industrije, uključujući kupce hladnog lanca.

HSF Logistics Group pruža punu uslugu logističkih rešenja hladnog lanca za prehrambenu industriju sa specijalnim fokusom na logistiku mesa. Usluge uključuju prikupljanje od proizvođača hrane, pakovanje, skladištenje, usluge prerade i distribuciju delimičnog i punog tereta.

Kompanija posluje sa 22 lokacije širom Evrope, uključujući ključne distributivne i skladišne centre u Holandiji, Nemačkoj i Danskoj. Pored toga, kompanija takođe ima kancelarije u Kini i Maroku.

Glavni tokovi kojima se rukuje odvijaju se iz Holandije u Veliku Britaniju i Nemačku i iz Danske u Veliku Britaniju i južnu Evropu. Prednji tovari su uglavnom meso i morski plodovi, dok utovar uključuje voće, povrće, smrznuti pomfrit, zajedno sa mlečnim proizvodima, kao i meso.

Poslovni model uključuje iznajmljivanje, popravku i čišćenje ambalaže za višekratnu upotrebu (palete od plastičnih kutija, sanduci i palete). Prevozi su u pratnji i bez pratnje, a kompanija koristi sopstvene i spoljne kamione i vozače.

izvor@foto: worldcargonews