DACHSER u Frajburgu sprovodi koncept isporuke pošiljaka bez štetnih emisija

Fuso eCanters, StreetScooters i teretni bicikli – sa ovom potpuno električnom kombinacijom vozila, DACHSER će sve svoje isporuke vršiti u srcu centra Frajburga bez emisije štetnih gasova. Uzimajući u obzir prevoz u celini, ova nova usluga smanjuje emisiju CO2 po pošiljci za 26 procenata.
U centru grada Frajburga u Nemačkoj, DACHSER je odredio poštanski broj 79098 – koji obuhvata delove gradskih okruga Altstadt, Neuburg i Oberau – kao područje isporuke bez emisija. Odmah stupajući na snagu, B2B i B2C kupci u ovoj oko 1,5 km2 zoni dobiće sve svoje zbirne pošiljke potpuno bez emisija.

Uspešno smo uveli teretne bicikle sa električnom potporom pre dve godine, tako da je ovo sada sledeći logičan korak u unapređenju kvaliteta vazduha i života u centru Freiburga,“ kaže Michael Gaudlitz, generalni direktor logističkog centra DACHSER-a u Frajburgu .

Da bi sproveo isporuke bez emisija, DACHSER će odmah primeniti 7-tonski potpuno električni FUSO eCanter, laki kamion koji će isporučivati robu direktno kupcima ili mikrohubu kojim upravlja partner VeloCARRIER / Roc-Ket Cargo Bikes, smešten blizu centra grada. Tamo se manje pošiljke prebacuju na teretne bicikle sa električnom asistencijom ili StreetScootere za isporuke. Punionica za električni kamion nalazi se u DACHSER-ovoj filijali u industrijskom parku Breisgau južno od Frajburga, koja – kao i sve filijale dobavljača logistike u Nemačkoj – kupuje 100% hidroelektričnu energiju.
Uzimajući prevoz u celini – sakupljanje i linijski transport obavljaju se konvencionalnim dizel kamionima – ova nova usluga u proseku smanjuje emisiju CO2 po pošiljci za 26 procenata, emisije čestica za oko 47 procenata, a emisije azotnih oksida za oko 41 procenat.

Miks električnih vozila za gradsku distribuciju

DACHSER Dostava bez emisije, inovativan koncept gradske logistike, izgrađen je na modularnom alatu za isporuke u centru grada. DACHSER primenjuje koncept u praksi u centru Stutgarta od 2018. godine, a nedavno je predstavio i DACHSER isporuku bez emisije u Oslu. „Ovo je početak koji obećava, ali pred nama je još dug put – za početak moramo da rešimo probleme oko dostupnosti kamiona sa alternativnim pogonima“, objašnjava Stefan Hohm, korporativni direktor za korporativna rešenja, istraživanje i razvoj, koji je u kompaniji DACHSER zadužen za inovativni projekat Gradska distribucija. U isto vreme, ostaje optimističan: „Tokom naredne dve godine ispitivaćemo odabrane evropske metropolitanske regije kako bismo sukcesivno identifikovali žarišta u njihovim gradskim centrima i primenili DACHSER koncept isporuke bez emisije štetnih gasova.“

izvor: eurologport.eu
foto: dachser.com