DACHSER-ova prehrambena logistika i vazdušno-pomorska preduzeća pomeraju unapred rezultate iz 2020. godine

Iako su se prihodi od njihovih segmenata putne logistike i evropske logistike smanjili, Food Logistics i Air&Sea gurnuli su ukupne rezultate kompanije DACHSER za 2020. godinu u pozitivni smer.

Finansijski izveštaj nemačke kompanije za 2020. godinu prikazuje konsolidovani neto prihod od 5,61 milijardi evra, što je blagi pad od 0,9% u odnosu na prethodnu godinu.

”Nakon solidnog prvog kvartala, zaključavanja u mnogim evropskim zemljama značila su ponekad drastičan pad pošiljaka kopnenog transporta. Do juna je, međutim, došlo do očiglednog poboljšanja, pri čemu su količine ostale manje-više dosledno iznad nivoa iz 2019. godine “, – kaže izvršni direktor DACHSER-a Burkhard Eling.

Prehrambena logistika u porastu

U 2020. godini konsolidovani neto prihod DACHSER-ove putne logistike opao je za 2,2% na približno 4,5 milijardi EUR. Takođe, poslovna linija Evropske logistike zabeležila je pad od 3,2% na 3,52 milijarde EUR.

S druge strane, DACHSER Food Logistics povećao je prihod na 982 miliona EUR, što je porast od 1,9 posto. Ova poslovna linija suočila se sa relativno turbulentnom 2020. godinom, koju je obeležila panična kupovina u supermarketima i zatvaranje ugostiteljske i priredbene industrije u Nemačkoj.

Uprkos tome, prehrambeno logističko poslovanje kompanije uspelo je da nadoknadi pad isporuka u ovim sektorima sticanjem novih ugovora i pribavljanjem većih obima poslovanja od trgovaca hranom. Tokom godine, DACHSER Food Logistics povećao je količinu prevezene tonaže za 1,6%.

Pandemija koronavirusa pojačava vazdušnu i pomorsku logistiku

Prihod koji je 2020. godine proizvelo DACHSER-ovo poslovno područje Air&Sea Logistics pogodovao je nedostatku vazdušnog i pomorskog teretnog kapaciteta i odgovarajućem porastu vozarina. Podstaknut aktivnostima u Aziji, prihod je porastao za 5,2% na ukupno 1,2 milijarde EUR.

„Brzo smo odgovorili na uska grla u vazdušnom teretnom kapacitetu iznajmljivanjem aviona da proširimo sopstveni kapacitet, u početku za medicinske potrepštine, a kasnije i za robu prevozeći druge kupce. Sveukupno smo obavili oko 150 čarter letova između Evrope, Azije i SAD-a tokom 2020. godine “, kaže Eling.

Na situaciju u pomorskom prevozu uticali su oskudni kapaciteti i akutni nedostatak praznih kontejnera što je rezultiralo nestabilnim tržištem i visokim stopama tereta. LCL rute, poznate kao „okeanske zbirne grupe“, posebno su profitirale od ovog razvoja.

„S obzirom na veliki potencijal koji vidimo za ovu vrhunsku uslugu, cilj nam je da dodatno poboljšamo frekvenciju, kapacitet i kvalitet naših LCL ruta i nastavimo da ih neometano povezujemo sa našom evropskom zbirnom mrežom“, dodaje Eling.

Ulaganje tokom i posle pandemije

Eling naglašava da je DACHSER odbio da dozvoli da koronavirusna kriza diktira njegove akcije. Ovo se odnosi i na generacijsku promenu u Izvršnom odboru – pripremljenu 2020. godine i dovršenu 1. januara 2021. godine – i na planiranje investicija.

„Prošle godine uložili smo 142,6 miliona evra u našu globalnu logističku mrežu. Ove godine izdvajamo oko 190 miliona evra za stvaranje dodatnih ugovornih logističkih kapaciteta i idemo napred u procesu digitalizacije i poslovnih modela “- navodi se u saopštenju kompanije.

Novoosnovana izvršna jedinica za IT i razvoj, na čelu sa glavnim direktorom za razvoj Stefanom Hohmom, imaće istaknuto mesto u ovom pogledu.

Prema Elingu, visok odnos kapitala od 61,6 procenata i jasna odanost deoničara porodičnoj kompaniji, daju DACHSER-u podršku koja joj je potrebna da nastavi proverenu politiku rasta oslanjajući se na sopstvene resurse.

*izvor: trans.info; foto: dachser.com