9 Prednosti efektivnog upravljanja povratnim logističkim procesima i 5 prednosti partnerstva sa 3PL

Dok konvencionalna logistika optimizira protok robe od proizvođača do potrošača, povratna logistika upravlja procesima pretvaranja tog toka da se bavi vraćanjem, delova, materijala i proizvoda od potrošača do proizvođača. Najčešće to uključuje povraćaj garancije, povraćaj vrednosti, popravku, preraspodelu, opoziv proizvoda, korišćene delove i rezervne materijale za renoviranje, vraćanje ugovora o uslugama ili proizvodima i recikliranje na kraju radnog veka.
U cilju optimizacije efikasnosti lanca snabdevanja i stope oporavka imovine, povratno ili obrnuto upravljanje logističkim procesima sve više postaje alat koji pozitivno utiče na profitabilnost i pomaže organizaciji u ispunjavanju ciljeva održivosti. Sa rastom inicijativa za održivost, sve više kompanija je usvojilo upotrebu recikliranog materijala u proizvodnji i razvilo postupke za odgovorno odlaganje proizvoda koji se ne mogu reciklirati ili ponovo koristiti. Na primer, sve veći broj proizvođača mobilnih telefona uspostavilo je procedure za potrošače koji žele vratiti stariji model i osigurati da uređaj bude obnovljen ili recikliran, a ne odbačen na lokalnu deponiju.
Stoga se obrnuto upravljanje logističkim procesima razvilo u disciplinu koja smanjuje troškove, dodaje efikasnost i poboljšava potrošačko iskustvo. Proizvođači su otkrili vrednost unutar vraćenih sredstava i prednosti pojednostavljenja procesa popravki, povrata i preraspodele proizvoda.

9 Prednosti efektivnog upravljanja povratnim logističkim procesima za povraćaj dobara

Pojavom sofisticiranih sistema upravljanja, organizacije su otkrile logiku prioritizacije upravljanja povratnim logističkim procesima, što je dovelo do razvoja napredne tehnologije koja podržava taj proces. Veliki deo ovog razvoja proizišao je iz elektronike, automobilskog pretprodajnog sektora i preuređenja u kome su životni ciklusi proizvoda znatno kraći, globalne servisne mreže su sve kompleksnije a procesi održivosti su obavezni.
Međutim, za mnoge organizacije process povratnog upravljanja ostao je troškovno mesto sa slabom vidljivošću koja sadrži proizvode koji će se ponovo obnoviti, popraviti, reciklirati, prepakivati ili na odgovarajući način zbrinuti. Konvencionalni provajderi logističkih usluga imali su vrlo malo alternativa za preusmeravanje kanala; međutim, kako je tehnologija napredovala, kompanije koje koriste robusno i stručno upravljanje povratnim logističkim procesima imaju koristi u:

 1. Smanjenju administrativnih, transportnih i aftermarket troškova podrške.
 2. Bržoj tehnologiji.
 3. Povećanju udela na tržištu usluga.
 4. Viši nivo postizanja ciljeva održivosti.
 5. Viši nivo usluga klijentima i viši nivo zadržavanja.
 6. Poboljšanju vidljivost obrnutog lanca snabdevanja, povećanju produktivnost i većoj odgovornost prema potrošačima.
 7. Sinhronizovanom lancu snabdevanja koji sada uključuje naprednu tradicionalnu logistiku, ulaznu logistiku i povratnu logistiku.
 8. Transparentnosti u poslovanju lanca snabdevanja širom mreže.
 9. Automatskoj konsolidaciji podataka partnera i sistema.

Prednosti partnerstva sa 3PL za upravljanje povratnim logističkim procesima

Organizacije koje su partneri sa sofisticiranim provajderom logističkih usluga 3PL imaju veću kontrolu nad celim lancem snabdevanja, što rezultira poboljšanim upravljanjem zalihama, povećanom vidljivošću, smanjenim troškovima i poboljšanim upravljanjem rizikom. Konkretno, prednosti korišćenja ekspertize 3PL za upravljanje povratnim logističkim procesima proizvode veću kontrolu nad inspekcijom, oporavkom, testiranjem i odlaganjem vraćenih proizvoda.
Priroda upravljanja povratnim logističkim procesima uključuje veću neizvesnost i pretnje od napredne logistike. Kompanijama je teško predvideti koji proizvodi mogu imati višu stopu otkaza ili povrata. Pored toga, proizvodi se mogu vratiti u nepopravljivim uslovima. Složenost obrnutog sistema raste jer proizvođači mogu imati specifične procedure za bukvalno hiljade jedinstvenih SKU-a
Stoga, sveobuhvatno rešenje iz 3PL za upravljanje povratnim logističkim procesima, koje uključuje holistički pristup svim logističkim procedurama, nudi širok spektar tehničkih, operativnih i strateških mogućnosti kao što su:

 1. Prilagodljivost i fleksibilnost
 2. Duboko industrijsko i regionalno znanje i stručnost.
 3. Transparentnost u čitavom životnom ciklusu proizvoda.
 4. Upravljanje distributivnim i renovirajućim centrima.
 5. Integracija podataka i tehnologija zasnovana na web-u.

Štaviše, 3PL-ov integrisani pristup logističkim uslugama uključuje i proaktivno upravljanje računom. Isporuka doslednosti, predvidljivosti i transparentnosti kroz povratni lanac snabdevanja kroz kombinaciju veština talenta, inovacija, tehnologije i metodologije orijentisane na rešenja, brzo će pratiti zadovoljstvo kupaca i ciljeve profitabilnosti.
Sve češće, efikasno upravljanje obrnutim upravljanjem logističkim procesima donosi uštede troškova i veće stope povrata imovine ostvarene upotrebom snažne logističke mreže. U današnjem okruženju održavanje konkurentske prednosti uključuje partnerstvo sa pouzdanim 3PL partnerima za navigaciju životnog ciklusa proizvoda od proizvodnje do odlaganja.

izvor: cerasis.com

foto: pexels.com

Pročitajte i...