Završetak letnjeg računanja vremena

Letenje računanje vremena u 2020. godini završava se u nedelju 25. oktobra 2020. godine u tri časa ujutru, tako što se pomeranjem za jedan čas unazad vreme u tri časa, računa kao dva časa. Za neke uređaje, uključujući analogne tahografe, treba ručno podesiti. Sat će morati da se pomeri jedan sat vremena unazad.
Univerzalno vreme (UTC) je vreme koje odgovara nultoj vremenskoj zoni, odnosno vremenu po meridijanu Griniča, a po kome se evidentiraju aktivnosti vozača na digitalnom tahografu. u Srbiji je jedan sat pre UTC-a.
Dužnost vozača je da podesi sat tako da bude tačan. Tahograf ima mogućnost korigovanja UTC vremena od jednog minuta do 7 dana unapred ili unazad.