Uloga drumskog saobraćaja u ostvarivanju razvojnih ciljeva UN

Na sastanku u Njujorku, održanom 18. aprila, rukovodstvo UN-a i IRU-a istražilo je mogućnost saradnje u cilju unapređenja uloge drumskog saobraćaja, a sve u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Generalni sekretar IRU-a Umberto de Preto istakao je ključnu ulogu drumskog saobraćaja u društvu, kao žilu kucavicu privrede i zajednica širom sveta, kao i u postizanju ciljeva održivog razvoja UN i drugih ciljeva održivosti, na sastanku sa Junhua Lijem, podsekretarom UN -Generalni za ekonomska i socijalna pitanja.

IRU je predložio da sastanak ekspertske grupe UN-a za ekonomska i socijalna pitanja o održivom transportu postane godišnji događaj za razmenu iskustava, najboljih praksi, uspeha i neuspeha za Dekadu akcije za održivi transport.

Za praćenje napretka, IRU je preporučio korišćenje broja ratifikovanih i sprovedenih konvencija UN, kao što su TIR, CMR i ADR, kao ključne indikatore.

Umberto de Preto i Junhua Li su takođe odmerili i druge napore za povećanje održivosti vitalnih operacija drumskog transporta. Oni su se složili da su za postizanje ciljeva dekarbonizacije potrebni jaka politička volja, uslovi koji to omogućavaju i prilagođeni regionalni i lokalni pristupi.

IRU Green Compact, kolektivna globalna mapa puta za postizanje neutralnosti ugljenika u komercijalnom drumskom saobraćaju do 2050. godine, otkrila je da su pragmatične mere efikasnosti – kao što su duža vozila, poboljšana optimizacija ruta i obuka vozača – ključne za napore za dekarbonizaciju, jednako važne kao i alternativna goriva, i kratkoročno i dugoročno.

Kao deo ove mape puta, trgovinski alati UN kao što je TIR sistem imaju ključnu ulogu u smanjenju emisije ugljenika povećanjem efikasnosti. U ovom slučaju, to znači bezbedno prelazak kamiona preko granica, umesto da oni ne rade satima, ponekad i danima. TIR sistem je najduže javno-privatno partnerstvo UN-a.

Junhua Li je naglasio da su i čvrsta infrastruktura i meke procedure, usluge i alati potrebni da bi se podstakao održiviji sektor drumskog saobraćaja. On je dodao i to da bi meka rešenja trebalo da budu praćena naporima za izgradnju kapaciteta i programima obuke, poput onih koje pruža Akademija IRU.

Godine 2023. IRU je bio ključan u tome da Generalna skupština UN usvoji dve rezolucije: Svetski dan održivog transporta UN i Dekadu akcije za održivi transport.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...