Tahograf Smart Tacho 2

Druga generacija pametnog tahografa postaje obavezna.

U okviru nedavne izmene i dopune Uredbe (EU) br. 165/2014 o tahografima, uvedena je ažurirana verzija pametnog tahografa za nova vozila od 21.8.2023. Stariji tahografi moraju biti zamenjeni u fazama do 21.08.2025.

Novi Smart Tacho 2 uređaji će ne samo da beležiti aktivnosti vozača, već će imati i dodatne funkcije koje su dizajnirane da sprovode zakone EU o kabotaži i raspoređivanju radnika. Ove funkcije uključuju npr. evidentiranje graničnih prelaza i utvrđivanje tačne lokacije vozila tokom utovarno-istovarnih radnji.

Pored toga, Smart Tacho 2 je namenjen daljem poboljšanju zaštite od neovlašćenog pristupa u odnosu na svog prethodnika. Ovo se postiže nizom novih sigurnosnih mehanizama, kao što je ugradnja unutrašnjeg senzora koji radi nezavisno od eksternog senzora pokreta. Do kraja 2023. proizvođači tahografa planiraju da implementiraju mogućnost autentifikacije satelitskih signala (GNSS OSNMA).

foto: fleetgo.com

Pročitajte i...