Španski sindikat: Problem saobraćajnog sektora nije nedostatak vozača – već loši uslovi rada

Španska Sindikalna Konfederacija Radničkih Komisija (CCOO) tvrdi da nedostatak vozača nije najveći problem transportne industrije – već su to loši uslovi rada. Da bi se situacija preokrenula, trebalo bi uspostaviti bolje plate i radno vreme, poštovati važeće radno zakonodavstvo i boriti se protiv prevara, zahteva sindikat.

„Svedoci smo orkestrirane kampanje za obezvređivanje plata zaposlenih u sektoru drumskog transporta. Ponavlja se kao mantra da vozači nedostaju, a zapravo se dešava da uslovi rada nisu pristojni”

Sindikat potkrepljuje svoju izjavu citirajući podatke Državne javne službe za zapošljavanje koji kažu da u zemlji ima 18.945 nezaposlenih, čije je osnovno zanimanje vozač teretnih vozila. Takođe, ima 115.058 ljudi koji bi želeli da rade u sektoru.

Od toga, 9.366 je registrovano kao nezaposleno duže od 12 meseci, a 6.745 bi bilo spremno da promeni mesto stanovanja da bi našlo posao.

80,12% lica koja traže posao u sektoru su starije od 45 godina.

CCOO smatra da ove brojke pokazuju da bi transportne kompanije radije zaposlile mlade ljude na određeno vreme koji prihvataju lošije uslove rada, dugo radno vreme i veoma niske plate nego da zapošljavaju iskusnije vozače ili poboljšavaju uslove rada.

Sindikat takođe ističe da mnogi vozači ne mogu da se pridržavaju propisa o radnom vremenu jer njihova kompanija vrši pritisak na njih da svoje zadatke obave na vreme. Od vozača se takođe očekuje da obavljaju poslove koji ne bi bili njihova odgovornost, poput utovara i istovara, što ih izlaže nezgodama na radu.

Pored toga, kompanije koriste sisteme naknade zasnovane na broju pređenih kilometara, što je praksa zabranjena evropskim zakonodavstvom.

Iako u Španiji za sada ne postoji ozbiljan nedostatak vozača, ako se situacija ne promeni, navode u CCOO-u, to bi se moglo desiti u srednjem roku, „jer nema pristojne profesionalne budućnosti i niko ne želi da bude eksploatisan“.

*izvor: trans.info;

Pročitajte i...