Prvo TIR logističko čvorište u zapadnoj Kini

Prvo TIR logističko čvorište akreditovano od strane IRU-a otvoreno je u Kašgaru, u zapadnoj Kini, nudeći uslugu na jednom mestu za transportne kompanije koje su u sistemu TIR-a, carinske službe i druge igrače u lancu snabdevanja.

Novo TIR logističko čvorište akreditovano od strane IRU-a, prvo takve vrste, svečano je otvoreno prekjuče u Kašgaru, u Kini, glavnom gradu i trgovinskoj kapiji u zapadnom regionu Sinđianga, koje se geografski nalazi u blizini Kirgistana, Pakistana i Tadžikistana.

Jedinstveni objekat objedinjuje sve bitne tranzitne usluge pod jednim krovom: carinjenje, skladištenje, rukovanje teretom, razvoj ruta i usklađivanje transportnih kapaciteta.

S obzirom da TIR već podstiče trgovinu između Kine i Evroazije, integrisani pristup čvorišta će dodatno pojednostaviti operacije, povećati efikasnost i uštedeti troškove za transportne kompanije koje posluju u centralnoj i južnoj Aziji, kao i od Kine do Bliskog istoka i Evrope.

Generalni sekretar IRU Umberto de Preto je tim povodom rekao: „Sa zadovoljstvom pozdravljam inauguraciju prvog logističkog čvorišta TIR u Kini. Takva bezbedna diverzifikacija ruta će olakšati regionalni rast trgovine i učiniti lance snabdevanja otpornijim.”  

„IRU se raduje saradnji sa partnerima kako bi se iskoristili resursi i ključna uloga TIR logističkog čvorišta, kao i prednosti TIR-a za dalju diversifikaciju i optimizaciju trgovinskih ruta koje povezuju Kinu sa Centralnom Azijom i šire“, dodao je on.

Glavni predstavnik IRU-a za istočnu i jugoistočnu Aziju Jan Džou je takođe rekla: „Poslednjih godina, Kašgar ulaže kontinuirane napore u TIR transportu sa redovnim operacijama duž ekonomskih koridora Kina-Kirgistan-Uzbekistan i Kina-Pakistan. Ovo je uspostavilo čvrstu osnovu za pokretanje logističkog čvorišta Kashgar TIR. Uz snažnu podršku carinskih i transportnih vlasti, lokalnih samouprava i industrijskih partnera, uvereni smo da će TIR logistički centar stvoriti zajedničke mogućnosti i značajno doprineti razvoju kineske industrije međunarodnog drumskog transporta.“

„Kao pionir TIR rešenja u Kini, CEVA je uspešno otvorila TIR rute između Kine i Evrope, Uzbekistana, Pakistana i Avganistana od 2018. godine. Kontinuirano smo ulagali u međunarodni drumski transport i TIR rešenja. Sa pokretanjem ovog čvorišta u Kašgaru, verujem da će TIR rasti brže i postati sve više korišćen”, rekao je Kelvin Tang potpredsednik CEVA logistike.

„Radeći sa IRU i našim partnerima, CEVA je posvećena pružanju usluga transporta našim klijentima koje nude značajnu uštedu vremena i troškova u okviru TIR-a“, dodao je on.

Smešten u severozapadnom kineskom regionu Ksinjiang, Kašgar služi kao ključno logističko čvorište za robu koja se transportuje između Kine i Centralne Azije, Južne Azije i drugih regiona.

IRU će istražiti mogućnosti za uspostavljanje TIR logističkih centara u drugim gradovima u Kini kako bi se dodatno olakšala međunarodna trgovina između Kine i zemalja širom Evroazije.

Da se podsetimo šta je TIR sistem?

TIR sistem omogućava da se roba otpremi iz zemlje porekla u zemlju odredišta u zapečaćenim tovarnim prostorima koje kontroliše carina preko multilateralnog, obostrano priznatog sistema.

TIR pojednostavljuje procedure na granicama, smanjujući administrativni teret za carinske organe i transportne i logističke kompanije. To značajno skraćuje vreme čekanja na granici, štedeći vreme i novac.

TIR slavi 75. godišnjicu 2024. godine, označavajući prvi sporazum o uspostavljanju sistema devet evropskih zemalja 1949. godine pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu.

TIR sistem povezuje Kinu sa preko 30 zemalja širom Evroazije, nudeći sigurnije opcije transporta koje su preko 80% brže i 50% jeftinije. Dvadeset osam kineskih gradova počelo je sa radom u TIR sistemu.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...