Prvi TIR prevoz iz Kirgistana u Pakistan, preko Uzbekistana i Avganistana

Kamion kojim je upravljao uzbekistanski TIR prevoznik Asad Trans Logistics prebacio je štavljenu kožu iz Kirgistana preko Uzbekistana i Avganistana u Pakistan, prvi put koristeći ovaj koridor. Koridor je sada u potpunosti operativan pod TIR-om, jačajući bezbednost transporta i trgovine u regionu. Ovaj prevoz prati uspešna realizacija dva TIR kontigenta iz Pakistana u Uzbekistan avganistanskih i pakistanskih operatera.

Premeštanje robe ovom rutom omogućiće uzbekistanskim kompanijama pristup pakistanskim i globalnim tržištima preko luke Karači na jugu Pakistana. TIR još jednom pokazuje svoju vrednost, podstičući trgovinu transformišući zemlje bez izlaza na more, ili u slučaju Uzbekistana bez izlaza na more, u nacije povezane sa kopnom koje imaju pristup međunarodnim lukama.

Zemlje duž koridora i njihova preduzeća takođe će imati koristi od TIR-a, uz jačanje sigurne i legalne trgovine, kao i smanjenje troškova i vremena za prevoznike i špeditere.

*izvor: iru.org;