Promene u češkom sistemu naplate putarina u cilju većih stopa za kamione

Godina koja predstoji podrazumevaće puno promena za industriju drumskog transporta koja posluje u Češkoj. Vinjete će biti elektronske, a drumski prevoznici takođe će morati da se“ odvoje“ zbog naknade za buku i zagađenje.
Od 2021. godine, naknada za teška teretna vozila preko 3,5 tone za korišćenje čeških autoputeva i nekih puteva I klase, izračunavaće se prema tri komponente. Pored standardne naplate putarine, biće uključene i naknade za buku i zagađenje. Prilagođavanje stopa odobrila je češka vlada prošle nedelje.

Svrha ovih naknada (za buku i zagađenje) je pribavljanje dodatnih sredstava za ulaganja u mere koje će minimizirati negativni uticaj buke i zagađenja vazduha na ljude koji žive oko puteva. To uključuje, na primer, izgradnju akustičnih zidova u blizini puteva I klase koji se prostiru u blizini gradova i sela“, objašnjava Karel Havliček, češki ministar saobraćaja.

Havliček je dodao da Češka sledi primer susednih zemalja, Austrije i Nemačke, koje su u svoje putarine uvrstile spoljne troškove infrastrukture.
Nivo buke biće preračunat na osnovu broja osovina i težine vozila, dok će zagađenje vazduha – na osnovu emisionog standarda, težine vozila i broja osovine. Kako se standard povećava, zagađenje se smanjuje.
Obe takse koje je predložilo Ministarstvo saobraćaja su u okviru najveće dozvoljene granice utvrđene Evropskom direktivom. Vlada se nada da će uvođenje trokomponentnih stopa putarine dovesti do očekivanog povećanja prihoda od putarine 2021. godine u poređenju sa 2019. godinom za oko 1,6 milijardi CZK, što daje ukupan prihod od oko 12,6 milijardi CZK. Pored toga, očekuje se da će ovogodišnje produženje sistema puteva sa naplatom putarine za dodatnih 900 kilometara takođe povećati prihod, prenose češki mediji.
Tačne stope putarine još nisu poznate, a ova povećanja su samo deo promena.
Pored toga, početkom sledeće godine izvršiće se revizija emisionih kategorija, i to iz kategorija:
EURO 0-II;
EURO III i IV;
EURO V; EEV,
EURO VI i više,
u kategorije:
EURO 0-IV;
EURO V, EEV;
EURO VI;
kategorija emisije iznad EURO VI.


Štaviše, planiraju se promene u važnosti vinjeta na autoputu; godišnje vinjete će važiti 365 dana umesto kalendarske godine. Izmene bi već trebalo da se primene u novom elektronskom sistemu naplate autoputa. Od sledeće godine digitalne vinjete će zameniti papirne koje se trenutno koriste.

izvor: trans.info
Image by Aline Dassel from Pixabay; Image by tomwieden from Pixabay