Pogrešna politika emisije CO₂ ugrožava dekarbonizaciju komercijalnog transporta

Merenje emisije CO2 iz komercijalnog drumskog transporta samo na izduvnoj cevi, moglo bi da udvostruči pravu sliku ugljenika u budućim scenarijima u vezi sa gorivom.

Tako započinje zanimljiva priča koja nam dolazi iz IRU, krovne organizacije globalnog drumskog transporta, a koja pokreće temu o tome da li se na pravi način mere i tumače izduvni gasovi, odnosno CO2 kao glavni štetni produkt, i samim tim, kako sve navedeno implicira u široku politiku dekarbonizacije. Teška komercijalna vozila, uključujući autobuske i kamione, emituju samo 950 miliona tona CO2 godišnje u izduvnu cev, ako se uzme u obzir „tank-to-wheel“ standard, što čini oko 2,5% globalnih emisija.

Iako se vodonik i električna energija često pogrešno smatraju gorivima sa nultom emisijom, ako se uzmu u obzir sve emisije CO2, uključujući „well-to-tank“ analizu, pojavljuje se realnija slika o ovim alternativnim gorivima. Samo u Evropi, SAD i Kini, to bi dodalo 45% više CO2 za električnu energiju i 72% više za vodonik u odnosu na konvencionalni dizel, na osnovu današnjeg energetskog miksa.

„Dekarbonizacija komercijalnog transporta je ogroman i skup posao. Prava mešavina podsticaja i investicija za ubrzavanje niskih i na kraju neto nula emisija ugljenika za postizanje ciljeva 2030. i 2050. može se postići samo ako se CO2 pravilno obračunava “, rekao je generalni sekretar IRU Umberto de Pretto.

Prema rečima gospodina Umberta de Pretta, pristrasni standard „tank-to-wheel“, koji se odnosi na merenje emisija na izduvnoj cevi umesto na temeljnu procenu dobrog upravljanja, nastaviće da narušava mere politike za smanjenje CO2 u komercijalnom drumskom transportu. Operatorima drumskog prevoza potrebna je sigurnost dok nastavljaju da rade na ogromnom izazovu efikasnog dekarbonizovanja njihove flote i operacija, a ne na neizvodljivim fantastičnim opcijama “, dodao je on.

IRU podstiče kreatore politike da koriste sveobuhvatniji standard „dobrog upravljanja“ za procenu i planiranje ulaganja i podsticaja za dekarbonizaciju. Ovo će omogućiti komercijalnim operaterima drumskog prevoza da se što efikasnije i brže dekarbonizuju.

izvor: iru.org

foto: pixabay.com