Pet najboljih transportnih trendova

Poremećaji u lancu snabdevanja doveli su nas do doba inovacija. Sa stanovišta transporta, ovo uključuje velika tehnološka dostignuća. U nastavku su data pet ključnih transportnih trendova koji menjaju lance snabdevanja sa tehnološkog stanovišta.

Ovi trendovi i tehnologije uključuju mrežni efekat, inovacije u sistemima upravljanja transportom, aplikacije za upravljanje vremenskim slotovima, autonomne kamione i budućnost isporuka poslednje milje, sa posebnim akcentom na autonomne mobilne robote i dronove za kućnu dostavu.

  1. Mrežni efekat

Prvi od transportnih trendova je da je mrežni efekat u srcu transformacije lanca snabdevanja. U suštini, mrežni efekat postoji kada sve komponente tehnološkog ekosistema lanca snabdevanja rade zajedno na poboljšanju performansi lanca snabdevanja „od kraja do kraja“.

TMS Innovation (Transport management platform)

Drugi od pet transportnih trendova je inovacija u TMS-u. Istorijski gledano, sistemi upravljanja transportom su nudili snažan ROI (povraćaj ulaganja). Glavni razlog zbog kojeg kompanije ulažu u TMS je ušteda na teretu. Ove uštede mogu se pripisati simulaciji i dizajnu mreže, konsolidaciji tereta i odabiru režima sa nižim troškovima, kao i optimizaciji rute sa više zaustavljanja. Kako su troškovi transporta nastavili da rastu, kompanije sve više traže svoj TMS kako bi ublažile ove rastuće troškove. Veliki razlog za rast TMS-a je činjenica da se tehnologija stalno poboljšava u poslednjih nekoliko godina. Posebno tri inovacije igraju veliku ulogu:

– Prva je veštačka inteligencija,

– Druga inovacija su rešenja za vidljivost u realnom vremenu,

– Konačno, treća tehnologija za TMS inovaciju je IoT.

Upravljanje vremenskim slotovima

Treći trend u transportu je rastući značaj i interesovanje za upravljanje vremenskim slotovima. Upravljanje vremenskim slotovima pomaže da se organizuju resursi skladišta za pripremu za dolazeći kamion. Skladište treba da zna ko dolazi i kada, što počinje sa ETA (očekivano vreme dolaska). Osim toga, radnicima u skladištu su potrebne informacije o tome na koji pristanište kamion stiže, kada je kamion utovaren, koje papire će pokupiti, šta treba potpisati i kada napuštaju skladište ili dvorište.

Autonomni kamioni

Četvrti od transportnih trendova su autonomni kamioni. U praksi, očigledno, još uvek nisu zaživeli autonomni kamioni – bilo je mnogo pilota i publiciteta, ali da li su samovozeći kamioni spremni da krenu na puteve u kritičnoj masi? Jedan od najvećih pokretača za samovozeće kamione je nedostatak vozača koji nastavlja da raste svake godine. Međutim, autonomni kamioni nisu brzo rešenje za nedostatak vozača. U stvari, slično kao autonomni roboti u skladištu, autonomni kamioni nisu ovde da zamene ljudi vozača. Umesto toga, oni su ovde da sarađuju sa vozačima kako bi olakšali zadatak.

Autonomne isporuke poslednje milje

Peti i poslednji trend transporta u budućnosti je u okviru isporuke poslednje milje. Jedan od najtežih i najskupljih aspekata lanca snabdevanja je poslednja milja i kućna dostava. Međutim, sa stanovišta korisničkog iskustva, to je i najupečatljivije i možda najvažnije. Kako e-trgovina nastavlja da raste, mi gledamo na autonomne isporuke poslednje milje kao deo rešenja.

*izvor: logisticsviewpoints.com foto: unsplash.com

Pročitajte i...