Paket mobilnosti nije uspeo?

Najnoviji amandmani EU na Paket mobilnosti, koji su osmišljeni da obezbede bolje uslove radnika, izgleda da su krenuli u teškom smeru, ako se ima u vidu količina pisama o povredi prava, koje je Evropska komisija uputila državama članica prošlog meseca.

Ogroman broj zemalja članica EU, čak  22 od 27, dobile su pismo u vezi sa „nedostatkom transpozicije“ u vezi sa zakonodavstvom o upućivanju vozača na rad u sektor drumskog saobraćaja.

Šokantne razmere u kojima Paket mobilnosti nije u potpunosti primenjen, otkrilo je rumunsko udruženje za prevoz robe, koje je prikazalo da na na veb stranici Komisije EU, Rumunija je jedna od samo 5 zemalja koje nisu dobile pismo o kršenju prava.

Kao što možete videti, Slovenija, Švedska, Portugalija, Poljska, Holandija, Malta, Letonija, Luksemburg, Litvanija, Italija, Irska, Mađarska, Hrvatska, Španija, Grčka, Estonija, Nemačka, Češka, Kipar, Bugarska, Belgija i Austrija, sve do jedne su primile pisma o povredi prava, dana 24. marta.

Jedine zemlje EU koje nisu primile pisma bile su Rumunija, Danska, Finska, Slovačka i Francuska.

Komentarišući ovu situaciju, Rumunsko transportno udruženje je objavilo:

„Evropska komisija je 24. marta 2022. godine, pokrenula prekršajne ​​postupke protiv 22 države članice koje nisu transponovale odredbe Direktive 1057/2020 o upućivanju vozača na rad u sektor drumskog saobraćaja. Države članice morale su da usvoje i objave, do 2. februara 2022., odredbe neophodne za usklađivanje sa Direktivom 1057/2020. Države članice takođe treba da odmah o tome obaveste Komisiju.“

Činjenica da Rumunija, koja je učinila dovoljno da izbegne prijem pisma o kršenju prava je svakako pohvalna, s obzirom na to da su se vlada zemlje i njeno udruženje prevoznika jasno protivili zakonu. U međuvremenu, nekoliko zemalja koje su hvalile nova pravila, ironično, dobile su pismo o kršenju pravila.

*izvor: trans.info

Pročitajte i...