NTS rešenje za daljinsko očitavanje podataka sa digitalnog tahografa

Regionalna kompanija NTS koja od 2006. godine razvija i isporučuje kompletna softverska rešenja za upravljanje i optimizaciju u transportu i logistici, na tržištima Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije, predstavila je NTS Taho rešenje za upravljanje podacima sa digitalnog tahografa.

Poslovanje u skaldu sa zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, bez nastanka dodatnih troškova, za transportne kompanije nije nimalo jednostavan zadatak. Tradicionalan način manuelnog očitavanja i preuzimanja podataka podrazumeva da vozilo periodično dolazi na određenu lokaciju gde se vrši očitavanje. Kao posledica praznih vožnji i vremena mirovanja, koje vozilo provede tokom preuzimanja podataka, nastaju dodatni troškovi transporta.

Implementacijom NTS Taho rešenja proces očitavanja, preuzimanja, obrade i analize podataka sa tahografa potpuno se automatizuje. Uređaj koji se povezuje sa digitalnim tahografom, daljinskim putem šalje podatke iz memorije tahografa i informacije iz kartice vozača dispečeru u kancelariji i prikazuje ih u odgovarajućoj formi u NTS aplikaciji. Bez obzira na trenutnu lokaciju na kojoj se vozilo nalazi, prenos podataka se realizuje brzo, jednostavno i bezbedno, bez prekida već započetih transportnih aktivnosti.

Šta NTS Taho rešenje podrazumeva?

Daljinsko očitavanje podataka sa digitalnog tahografa

NTS Taho rešenje omogućava automatsko  preuzmanje taho datoteke gde god da se vozila nalaze, na teritoriji Srbije ili u inostranstvu, bez potrebe da dolaze na određenu lokaciju i prekidaju započete transportne aktivnosti. Potrebno  je   samo   da   vozila   budu uključena u NTS Fleet Management System i da je u trenutku preuzimanja fajlova kontakt uključen.

Obradu i analizu preuzetih podataka

Preuzeti podaci sa tahografa se transformišu u relevantne informacije, na osnovu kojih, menadžeri logistike i transporta mogu brzo i efikasno da donose odluke. Obrađeni “ddd” fajlovi čuvaju se u NTS aplikaciji, a njihova analiza i izrada izveštaja ispunjava sve propisane zakonske norme.

Podsetnik za preuzimanje podataka

U okviru NTS aplikacije dostupni  su  podsetnici o roku predstojećeg preuzimanja podataka. Podsetnici su podešeni za svakog vozača u skladu sa zakonom koji nalaže preuzimanje podataka minimum jednom u 28 dana iz kartice vozača i jednom  u  90  dana iz tahografa.

Prikaz podataka sa tahografa u realnom vremenu

Radno vreme vozača i ostali parametri vožnje, koje beleži tahograf, dostupni su u NTS aplikaciji u realnom vremenu. Dispečeru je omogućeno da isprati na koji način vozači koriste vreme za vožnju, odmor i rad, ali i uvid u parametre vožnje koje tahograf obezbeđuje.

Prednosti NTS Taho rešenja

  • Poslovanje u skladu sa zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,
  • Smanjenje vremena potrebnog za obradu i analizu podataka,
  • Bezbedan prenos podataka,
  • Kontrola vozača i vozila,
  • Smanjenje troškova “fizičkog” preuzimanja podataka.

Pored Taho rešenja kompanija NTS u svojoj ponudi ima širok portfolio usluga. Reč je o modularnim rešenjima sa visokim stepenom fleksibilnosti i mogućnostima nadogranje i integracije sa drugim softverskim rešenjima. Rešenja omogućavaju potpunu vidljivost u radu voznog parka, transportu i logistici, pružajući podršku menadžerima u donošenju odluka, operativnom planiranju i upravljanju, optimizaciji, analitici i kontroli transportnih i logističkih procesa. Namenjena su svim svim kompanijama, bez obzira na njihovu primarnu delatnost, broj i tip vozila koje poseduju.

Sva rešenja NTS kreira u sopstvenoj režiji od analize projektnog zahteva, preko dizajna i realizacije, do testiranja i održavanja. U saradnji sa svojim klijentima razvija nova i unapređuje postojeća rešenja, koja će zadovoljiti njihove potrebe i pomoći im da unaprede svoje poslovanje.

Najvažniji resurs koji je uvek na prvom mestu su zaposleni, odnosno ljudi koji čine tim NTS-a. To su planersko-projektantski, razvojni, konsultantski, tehnički i menadžerski  timovi. Kao rezultat njihovog zajedničkog rada danas imamo kompletna softverska i informaciono komunikaciona rešenja i možemo reći jednu za sada zaokruženu uslugu.

Pročitajte i...