Novi pravni okvir za eTIR stupa na snagu 25. maja

Primena novog pravnog okvira za eTIR, u okviru TIR konvencije, predstavlja ključni korak napred. Generalni sekretar UN potvrdio je da nijedna potpisnica konvencije TIR nije uložila primedbe na novi globalni pravni okvir. Stoga, isti će stupiti na snagu 25. maja ove godine.

Ova ključna prekretnica označava široku podršku digitalizaciji transporta, a posebno naporima IRU-a i UNECE-a tokom dugog niza godina, za uspostavljanje zdrave pravne osnove za potpuno digitalizovani TIR sistem.

Primena eTIR-a dodatno će ublažiti granične prelaze, smanjiti vreme prevoza i povećati bezbednost.

izvor: iru.org

foto: pixabay.com