Nova zaštitna pravila španske regije zahtevaju da vozači ostanu u kabini tokom utovara

Vlada španske autonomne zajednice Kastilja-Leon, objavila je sporazum koji sadrži niz mera za ograničavanje i sprečavanje širenja koronavirusa. Neki od njih se tiču transportne industrije, posebno pitanja utovara i istovara. U četvrtak su Kastilja i Leon objavili Sporazum 76/2020 od 3. novembra, kojim se utvrđuju posebne mere za smanjenje pandemije u regionu, prema španskoj transportnoj organizaciji CETM.

Jedan odeljak dokumenta predviđa mere koje pokrivaju sektor transporta i logistike. Kaže se da kompanije za logistiku i transport robe moraju da se pridržavaju smernica o merama predostrožnosti koje imaju za cilj „izbegavanje kontakta sa vozačem prilikom razmene dokumentacije na punktovima za utovar i istovar“.

Pored toga, regionalne vlasti su u sporazum uvrstile i sledeću preporuku:

Kad god je to moguće, vozač se neće mešati u utovar i istovar. Odgovornost je na kompaniji u kojoj se obavljaju navedene aktivnosti, a vozač mora ostati u kabini ili na mestu određenom za tu namenu.

CETM i Federacija teretnih drumskih transportnih kompanija Kastilja-Leona (FETRACAL) takođe su pozdravili ovu meru:

Iako su ove mere zaokupljene izuzetnom situacijom kao što je pandemija koronavirusa, one predstavljaju napredak ka jednom od starijih zahteva, o kojima se nije mnogo čulo, a to je zabraniti vozačima utovar i istovar.“

Učešće vozača u utovaru i istovaru nije samo u suprotnosti sa pravilima o sprečavanju profesionalnih rizika, već trenutno ugrožava njihovo zdravlje, povećavajući rizik od zaraze“, dodaje organizacija.

izvor: trans.info