Nemački i češki prevoznici uložili zvaničnu žalbu u vezi sa zabranom noćne vožnje u Tirolu

Nemačko i češko udruženje drumskog saobraćaja podnelo su formalne žalbe Evropskoj komisiji u vezi sa zabranom noćne vožnje u Tirolu. Oni tvrde da je ta mera nepotrebna, sprečava slobodno kretanje robe i povećava zagađenje vazduha.

I nemačko savezno udruženje za logistiku i drumski transport (BGL) i češko udruženje drumskog transporta (ČESMAD ​​BOHEMIA) podnele su zvaničnu žalbu Evropskoj komisiji da prijave kršenje zakona EU. Udruženja veruju da zabrana noćne vožnje u Tirolu izaziva ozbiljne i nepotrebne smetnje u drumskom teretnom saobraćaju kroz transalpski koridor.

BGL je ispitao zabranu noćne vožnje teretnim vozilima na autoputu A12, koja je na snazi od januara 2021. U očima BGL-a, ta mera predstavlja veliko ograničenje osnovnog principa slobodnog kretanja robe EU zagarantovanog Ugovorima Evropske zajednice.

Intal Autobahn je najvažnija putna veza između Nemačke i Italije. Zabrana noćne vožnje je nesrazmerna mera koja značajno utiče na interese privrede, napominje ta organizacija.

Iako je pomenuta zabrana uvedena radi poboljšanja kvaliteta vazduha, efekat je upravo suprotan, naglašava BGL:

„Drastično smanjenje vremenskog okvira otvorenog za drumski teretni transport na dnevne sate dovodi do nepotrebnih gužvi u saobraćaju i negativno utiče na potrošnju goriva i kvalitet vazduha zbog veštačkih saobraćajnih gužvi.

Štaviše, tvrdi se da zabrana noćne vožnje diskriminiše transportne kompanije koje se nalaze izvan centralne zone Tirola, jer su samo kompanije koje vrše utovar ili istovar u ovoj zoni izuzete od zabrane noćnog saobraćaja.“

ČESMAD ​​BOHEMIA dodaje da tranzitni prevoznici ne mogu da izbegnu zabranu noćnog saobraćaja ni korišćenjem najnovijih niskoemisionih kamiona, pa je „zato ova zabrana posebno drastična“. Jedini dozvoljeni izuzeci, koji uključuju potpuno električna vozila, tehnologiju vodoničnih gorivnih ćelija ili kamione na prirodni gas, nisu dovoljni za teški komercijalni transport.

„Osim toga, ne postoji dovoljna alternativa. ROLA na relaciji Vorgl – Brenner – Vorgl nikako nije dovoljna. Tokom noćne zabrane, samo 5 vozova saobraća u svakom smeru. U najboljem slučaju — osim ako se ne odloži ili otkaže — 90 kamiona bi moglo da se preveze u svakom pravcu po noći“, objašnjava češko udruženje.

Evropska komisija ima 12 meseci da ispita formalne žalbe.

Nemačko udruženje je dodalo da razmatra podnošenje zvanične žalbe Evropskoj komisiji protiv drugih mera koje su preduzele tirolske vlasti, kao što su sektorske zabrane vožnje i blokirane provere.

Države i organizacije protestuju protiv noćne zabrane još od kada su se pojavili prvi planovi o tome. Brojna pisma zahteva, dva pravna mišljenja koje je naručila Privredna komora u Bolcanu, kao i pretnje pravnim postupkom od strane italijanskih udruženja, sve su upućene.

Međutim, Komisija je do sada odbijala apele da se reši problem i insistira na tome da zemlje koje se graniče sa Brenerskim prolazom moraju zajedno da reše problem tranzita kamiona.

izvor&foto: trans.info

Pročitajte i...