Nemačka policija zaustavila „tempiranu bombu“ i još 32 kamiona sa ozbiljnim nedostacima

Nemački policajci opisali su kamion sa oštećenim okvirom prikolice, neosiguranim teretom i pokidanim kočionim diskovima kao „kotrljajuću tempiranu bombu“. Pored toga, za još 32 vozila je takođe utvrđeno da imaju tehničke probleme ili nebezbedno osiguran teret, tokom kontrola na nemačkom autoputu A30 prošle nedelje.

Nemačka policija sprovela je kampanju za kontrolu kamiona prošlog četvrtka na autoputu A30 u blizini Bissendorfa. Polovina svih pregledanih kamiona pokazala je ozbiljne nedostatke; u 13 slučajeva vozilima je zabranjeno dalje putovanje; u jednom slučaju je zaplenjena prikolica.

Međutim, posebno je postojao jedan HGV (teško teretno vozilo) koji je policajcima „podigao obrve“. U kamionu, natovarenom sa nekoliko viljuškara i ukupne težine veće od 30 tona, utvrđeno je da su od šest otkinuta tri kočiona diska. Takođe, okvir prikolice je na mnogim mestima bio u neprihvatljivom stanju, štaviše, teret je bio neadekvatno osiguran.

Bila je to „vremenska bomba koja otkucava i koja se morala povući iz saobraćaja pre nego što se dogodilo nešto tragično“, rekao je Marco Ellermann, portparol policijske uprave u Osnabriku.

U još sedam slučajeva utvrđeno je neadekvatno osiguranje tereta. Na primer, poluprikolica-kamion natovaren sa 15 tona čelične mreže imao je samo šest zateznih remena umesto zakonski potrebnih 46.

Policija je prikupila oko 3.000 evra depozita za buduće novčane kazne i pokrenula postupak povrata imovine vredan nekoliko hiljada evra.

U četvrtak je pregledano ukupno 66 kamiona – za 33 od njih se smatralo da imaju nedostatke zbog kojih nisu sposobni za vožnju.

Otkriveni prekršaji uključuju jedanaest tehničkih nedostataka, sedam zbog preopterećenja – u nekim slučajevima 30% preko stvarnog ograničenja opterećenja.

*izvor i foto: trans.info