Najnovija država Norveška koja će ratifikovati protokol e-CMR

Norveška je poslednja u nizu zemalja koja je ratifikovala protokol e-CMR, pridruživši se grupi od 25 zemalja koje su već pristupile protokolu, ujedno upotpunjavajući pokrivenost širom Skandinavije. Portal alogistics.rs je prethodnim člancima precizirao najbitnije elemente navedenog protokola, tako da ćemo se ovog puta zadržati samo na slučaju Norveške. Na snazi od 2011. godine, e-CMR, elektronski protokol standardne teretnice za prevoz robe prema Konvenciji Ujedinjenih nacija, pomoći će norveškom sektoru transporta robe i logistike da pređe na punu digitalizaciju za domaće i međunarodne operacije. Ovaj potez ima za cilj da poveća efikasnost i da, naročito u trenutnoj pandemiji, smanji fizički kontakt između prevoznika i klijenata i smanji troškove za transportne kompanije.

Sledeći korak Norveške je da upotreba e-CMR postane obavezna i da omogući poštovanje važećih zakonskih propisa o drumskom saobraćaju. Ovo će takođe pomoći u pokretanju digitalizacije i podržati ekonomski oporavak u Norveškoj i šire, putem brže, sigurnije i transparentnije trgovine.

izvor: iru.org

photo by pexels.com

Pročitajte i...