Na koji način Huawei pojednostavljuje svoje lance snabdevanja

Da bi efikasno zadovoljio rastuću potražnju kupaca, posebno za e-trgovinu, Huawei se okrenuo TIR-u kako bi bolje opsluživao svoje klijente u Saudijskoj Arabiji i ostatku GCC regiona.

Grupa Huawei sada ima koristi od brže, sigurnije i efikasnije povezanosti drumskog saobraćaja u Savetu za saradnju u Zalivu (GCC) sa TIR sistemom.

Na taj način, Huawei trenutno uživa izuzetnu uštedu vremena prilikom prelaska granice sa TIR-om, zahvaljujući izuzetnim prednostima koje TIR sistem pruža transportnim i logističkim operacijama.

TIR kamioni prelaze Batha prelaz Saudijske Arabije i UAE za manje od tri sata, omogućavajući blagovremenu i bezbednu isporuku proizvoda širom regiona.

Generalni sekretar IRU Umberto de Preto je tim povodom izjavio: „Srećni smo što vidimo da TIR ubrzava operacije za klijente u različitim industrijama, poboljšavajući njihovu efikasnost i bezbednost. TIR zaista optimizuje ceo lanac snabdevanja, omogućavajući grupi kao što je Huawei da osigura da se porudžbine ispunjavaju brzo i efikasno.“

Direktor logistike Huawei Dubai centra za snabdevanje Li Teng je takođe komentarisao: „Nedavno smo premestili naše kamione pod TIR baner preko našeg logističkog partnera u regionu GCC. Iznenađujuće, izbegli smo ogromne zaostatke i zagušenja na granici Batha za naše tranzitne pošiljke, za koje bi inače trebalo više dana u redovnom transportu.“

TIR je operativan širom GCC-a, skraćujući vreme transporta između Jordana i UAE preko Saudijske Arabije za 50%, preko 70% između Omana i Saudijske Arabije i preko 90% između Saudijske Arabije i UAE.

Šta je TIR?

TIR je jedini globalni tranzitni sistem. Omogućava da se roba otpremi iz zemlje porekla, preko tranzitnih zemalja, do zemlje odredišta, preko bezbednog, multilateralnog, multimodalnog i obostrano priznatog sistema. TIR takođe pruža finansijsku garanciju, kojom upravlja IRU, za plaćanje suspendovanih dažbina i poreza.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...