Monoštorski most preko Dunava otvoren za promet teške robe

Zahvaljujući novoizgrađenom mostu Monoštor, vozači kamiona više neće morati da zaobilaze slovačko-mađarsku granicu. Posle skoro tri godine gradnje, most Monoštor na Dunavu sada povezuje dva bratska grada, Komárno u Slovačkoj i Komárom u Mađarskoj. Kao rezultat toga, vozači kamiona koji žele da pređu Dunav od Komároma do luke Komárno više ne moraju da prave dugačke zaobilaznice.

Nova putna veza poboljšava drumski transport i transport unutrašnjim plovnim putevima na Dunavu – koji su ključni na ovom važnom transevropskom transportnom koridoru. Dvotračni most dugačak 600 metara ublažava usko grlo koje je prouzrokovao most Erzsébet, čiji je kapacitet ograničen na 20 tona.

”Otvoren most Monoštor između Komároma (HU) i Komárna (SK)! Podržan sa 100 miliona evra u okviru #ConnectingEurope finansiranja, projekat eliminiše ključno usko grlo, pojačava prekograničnu saradnju i jača transport Dunavom: „Koristiće ga i teški kamioni koji moraju da pređu reku i brodovi na Dunavu“, rekla je Adina Valean, komesarka za transport EU, nakon otvaranja pogona za saobraćaj.

Nova konstrukcija je ne samo stabilnija i gotovo dvostruko šira od mosta Erzsebet, već i viša. Dok je maksimalna visina plovila za stari most bila postavljena na 8,35 m, plovila visoka 10 m, odnosno plovila klase VII, mogu preći ispod novog mosta.

izvor: trans.info

Image by Denis Doukhan from Pixabay