Litvanija ulaže žalbu na paket mobilnosti pred sudom Evropske Unije

Prošle srede, litvanska vlada je odlučila da podnese žalbu Sudu pravde Evropske unije (CJEU) na odredbe Paketa za mobilnost, koje smatraju štetnim. Litvansko Ministarstvo pravde je u fazi pripreme zahteva i s tim u vezi sprovodi proceduralne korake.

„Ministarstvo pravde donelo je odluku koju su prethodno prihvatile zainteresovane organizacije i predlaže da se dovedu u pitanje odredbe Paketa mobilnosti u vezi sa obaveznim vraćanjem vozila u zemlju prebivališta; ograničenja kabotaže; pravila za stacioniranje i odmor vozača u situacijama kada ne postoji adekvatna infrastruktura “- najavio je ministar Elvinas Jankevičius.

Prema njegovom mišljenju, Litvanija nije jedina zemlja koja će podneti tužbu. „Prema informacijama iz Ministarstva pravde, najmanje osam zemalja će se obratiti CJEU“, rekao je Elvinas Jankevičius.

Ministar transporta i komunikacija Jaroslavas Narkevičius kaže da će trenutni oblik Paketa mobilnosti rezultirati „značajnim gubicima za litvanski logistički sektor i samu državu“.

„Ako se odredbe Paketa za mobilnost ne promene, postoji verovatnoća da 35.000 litvanskih prevoznika ostane nezaposleno, kojima će morati da se isplati 111 miliona evra nadoknade, a gubitak državnog budžeta iznosiće oko 102 miliona evra , što će biti 1,6 odsto BDP-a zemlje “- rekao je Jaroslavas Narkevičius.

Prema ministrovim rečima, činjenica da tokom pandemije COVID-19 vozači ne mogu da prenoće u kabinama i da su prisiljeni da spavaju u hotelima u kojima su uslovi za širenje koronavirusa pogodniji nego u izolovanim vozilima, deluje šokantno.

Ministarstvo obaveštava da su odredbe Paketa za mobilnost takođe nepovoljne za druge zemlje, kao što su Poljska, Letonija, Estonija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Kipar, Malta. „Verovatno je da će ove zemlje takođe podneti samostalne žalbe ili se pridružiti kolektivnim tužbama sa drugim zemljama.

Koje su to kontroverzne odredbe

Prema litvanskim vlastima, prinudni povratak kamiona u zemlju sedišta kompanije nije u skladu sa ciljevima Evropskog zelenog dogovora i naporima Brisela da Zajednicu učini klimatski neutralnom. Povratak teretnih vozila može smanjiti efikasnost transportnog sistema i povećati nepotrebne emisije, zagađenje i zagušenja.

Vlada takođe ističe da povratak kamiona, ograničenja kabotaže i nova pravila o odmoru ograničavaju slobodno kretanje radnika, robe i usluga i menjaju pristup konkurenciji na unutrašnjem tržištu.

Većina transporta koje obavljaju litvanski prevoznici obavljaju se u drugim zemljama EU. Isporuke vrši preko 40 hiljada teških teretnih vozila registrovanih u Litvaniji. Učešće međunarodnog prevoza u ukupnom obimu prevoza lokalnih prevoznika iznosi 91,8%. i najviša je stopa u EU. Litvanija ima jedan od najvećih kamionskih parkova po broju stanovnika. Ukupno, litvanski transportni sektor zapošljava preko 160.000 ljudi.

izvor: trans.info,

foto: Image by Sang Hyun Cho from Pixabay