Lideri IRU, SZO i ILO razmatraju buduće preporuke za pandemiju

Šefovi nekoliko velikih međunarodnih organizacija sastali su se u utorak u Ženevi kako bi finalizirali preporuke za buduće vanredne situacije u javnom zdravstvu, vezane za pandemiju COVID-19.

Milioni drumskih transporta i vozača, posebno onih koji prelaze granice, bili su suočeni sa hiljadama nekoordinisanih vladinih ograničenja tokom pandemije COVID-19. Ovo je rezultiralo brzim promenama nacionalnih pravila i ograničenja što je otežalo održavanje otvorenih lanaca snabdevanja i mobilnosti.

Od samog početka pandemije, IRU, svetska organizacija za drumski saobraćaj, naglasila je potrebu za globalnom koordinacijom, držanjem granica otvorenim, jasnom komunikacijom o zakonodavnim i operativnim promenama, podsticanjem upotrebe konvencija i instrumenata UN i priznavanjem suštinske uloge drumskog transporta i vozača.

Nakon lobiranja IRU-a, osnovana je Zajednička akciona grupa za preispitivanje uticaja pandemije COVID-19 na transportne radnike i mreže (JAG-TSC) u decembru 2021. Godine.

JAG-TSC je formiran na sastanku sa generalnim direktorom Međunarodne organizacije rada (ILO), generalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i šefovima IRU i drugih međunarodnih transportnih organizacija.

Cilj JAG-TSC-a bio je da se minimiziraju štetni uticaji na transportne radnike, njihove porodice, globalnu trgovinu i lance snabdevanja tokom pandemije COVID-19, dok istovremeno osigurava da su potrebe javnog zdravlja u potpunosti zaštićene, kao i lokalne zajednice.

JAG-TSC je razvio set od 23 preporuke kako bi se obezbedila efikasnija sredstva za delovanje u vezi sa tekućim pitanjima koja utiču na sektor transporta tokom pandemije COVID-19 i sličnih vanrednih situacija javnog zdravlja od međunarodnog značaja.

IRU, kao glas preko 3,5 miliona kompanija koje pružaju usluge mobilnosti i logistike, posebno je zadovoljan preporukama JAG-TSC-a.

Na sastanku direktora radi razmatranja preporuka sa generalnim direktorom ILO Gilbertom F. Houngboom i generalnim direktorom SZO Tedrosom Adhanomom Ghebreiesusom, generalni sekretar IRU Umberto de Pretto je rekao: „SZO i ILO su reagovali na našu zabrinutost i preduzeli prve korake u bolja globalna koordinisanja transportnih radnika i mreža tokom zdravstvenih kriza kao što je globalna pandemija. IRU u potpunosti podržava preporuke razvijene zajedno sa drugim industrijskim partnerima.”

„Spremni smo da nastavimo našu plodnu saradnju sa agencijama UN i industrijskim partnerima na implementaciji preporuka“, dodao je on.

IRU je objavio približno 1.000 saopštenja o COVID-19, uključujući Flash Infos svojim članovima, o situaciji koja se stalno menja.

Sastanak je okupio šefove Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Međunarodne organizacije rada (ILO), Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kao i Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj (IATA), Međunarodne komore za transport (ICS), IRU i Međunarodne federacija transportnih radnika (ITF). Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE), Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) i Međunarodna unija železnica (UIC) su takođe pozvani da učestvuju kao posmatrači.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...