Koliko se bezbedno i zaštićeno osećaju dame vozači kamiona u drumskom saobraćaju?

Prema studiji koje je sprovelo Udruženje Žene u transportu, dok većina žena veruje da je industrija drumskog transporta bezbedna, mnoge dame profesionalci i dalje imaju zabrinutost zbog bezbednosti i potencijalnog uznemiravanja.

Udruženje žena u transportu (WIT) je nedavno objavilo studiju koja ima za cilj da damama vozačima pruži glas podrške o pitanjima sigurnosti i uznemiravanja u drumskom transporta, grani transporta u kojoj, pretežno, dominiraju muškarci kao vozači kamiona. Iako profesionalna vožnja kamiona može biti koristan izbor karijere za ženu, ipak nije sve potpuno bezbrižno i bez nedostataka.

Jedno od najvažnijih otkrića “2022 WIT Studija o bezbednosti i uznemiravanju žena u transportu” je da se većina od 450 ispitanih ženskih profesionalnih vozača slaže da transportna industrija jeste bezbedna (54%), za razliku od 18% vozača koji i dalje misle da kamionski prevoz nije sigurna industrija za žene. Interesantno je da se značajan procenat (28,5%) ne slaže u potpunosti da je transportna industrija bezbedna.

Na pitanje gde vide najveću zabrinutost za bezbednost žena vozača, većina ispitanika (87%) je identifikovala stajališta za kamione kao nesigurna mesta za žene, dok je 85,5% navelo odmorišta. Pored toga, 75% žena je reklo da njihove kabine predstavljaju značajne bezbednosne pretnje, a 74% je identifikovalo objekte pošiljaoca/primaoca kao lokacije sa takođe visokom pretnjom po njihovu bezbednost.

Takođe, veoma zanimljivo je da, prema istraživačkom projektu WIT, značajan broj ispitanih žena (42,5%) prijavio je da su svesne stvarnih slučajeva uznemiravanja ili napada tokom obuke za vozače. Štaviše, 62,5% ispitanika veruje da bi sprovođenje programa obuke od strane istospolnih instruktora podstaklo više žena da nastave karijeru kao profesionalni vozači.

*izvor: frotcom.com (womenintrucking.org); foto: unsplash.com

Pročitajte i...