IRU poziva na ulaganje u drumski saobraćaj u iznosu od 75 milijardi eura u okviru plana oporavka EU

Budući da su u toku razgovori u cilju postizanja dogovora o predloženom iznosu od 750 milijardi   EUR-a iz fonda Evropske komisije za podršku oporavku nakon pandemije i usmeravanje budućih investicija u okviru sledećeg višegodišnjeg finansijskog okvira EU (2021-27), IRU poziva na jasnu i ciljanu podršku za kompanije iz oblasti drumskog prevoza.

U otvorenom pismu državama članicama Evropske unije i Evropskom savetu, IRU poziva da se najmanje 10% budžeta EU sledeće generacije (the Next Generation EU) dodeli kompanijama za prevoz putnika i robe u tri prioritetne oblasti: dekarbonizacija, digitalizacija i infrastruktura.

Industrija, uključujući preko 900.000 uglavnom malih i srednjih kompanija, snažno je pogođena pandemijom širom EU. Očekuje se da će prihodi operatera za prevoz robe u 2020. godini pasti za 17% u odnosu na prošlu godinu (- 64 milijarde EUR-a); prihodi putničkih operatora za 57% (- 81 milijardi EUR-a). Sve u svemu, ovaj sektor se 2020. godine suočio sa gubicima od više od 150 milijardi EUR-a u EU u odnosu na 2019. godinu.

Drumski prevoz je, međutim, jedan od najznačajnijih sektora za pokretanje oporavka, ekonomskog rasta i socijalne kohezije u Evropskoj uniji. S obzirom na to da se mnogi prevoznici suočavaju sa stečajem, postoji ozbiljan rizik da će širem ekonomskom i socijalnom oporavku širom EU biti naneta šteta, ukoliko izostane nepreduzimanje neposrednih i posebnih aktivnosti.

Pismo detaljno opisuje sedam specifičnih oblasti za ulaganja u okviru prioriteta dekarbonizacije, digitalizacije i infrastrukture. Pored kratkoročne podrške, predložene mere imaju za cilj osnaživanje sektora drumskog saobraćaja kako bi Evropska unija, posmatrano srednjeročno i šire, postala jača i otpornija, održiva, digitalna i ekonomska sila.

izvor: iru.org

Image by Marek Studzinski from Pixabay

Pročitajte i...