IRU i UNECE: digitalizacija transporta u ECO regionu

Na bazi pravne osnove za eTIR, Aneks 11 Konvencije TIR, koji je stupio na snagu 25. maja, IRU i UNECE (Evropska komisija OUN za Evropu)ostvaruju blisku sarađuju sa javnim i privatnim sektorom u cilju podrške njegovoj primeni.

Na nedavnom virtuelnom sastanku koji je okupio carinske uprave, predstavnike ministarstava saobraćaja i nacionalna udruženja koja izdaju i garantuju TIR, IRU i UNECE, izložena su najnovija dostignuća u primeni eTIR-a u državama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju (ECO).

Nekoliko uspešnih projekata usmerenih na TIR digitalizaciju već je relizovano u EKO regionu, uključujući one između Irana i Turske, Irana i Azerbejdžana i između Kazahstana i Uzbekistana.

U IRU navode da su spremni da pruže podršku vladama, operaterima i carinskim vlastima u primeni eTIR-a, omogućavajući im na taj način ubiranje efikasnosti, kao i ekonomske i bezbednosne koristi od rešenja za prelazak granice bez papira.

*izvor: iru.org; foto: pixabay.com

Pročitajte i...