IRU i TRACECA udružuju snage kako bi podstakli oporavak drumskog saobraćaja u Euroaziji

Generalni sekretari TRACECA-e (Transportni koridor Evropa Kavkaz Azija) i IRU, nedavno su održali sastanak kako bi razgovarali o načinima za ublažavanje uticaja COVID-19 na drumski saobraćaj.

Alat za olakšavanje trgovine, kao što je TIR, u primeni je duž koridora koji povezuje EU i centralnu Aziju, a eTIR već funkcioniše u Azerbejdžanu, Iranu i Turskoj. Sada je cilj primeniti eTIR na Kazahstan i Uzbekistan i na taj način proširiti prednosti bržeg i sigurnijeg tranzita u celom regionu.

Asset Assavbajev, generalni sekretar Stalnog sekretarijata međuvladine komisije TRACECA, izrazio je podršku naporima IRU-a za digitalizaciju i prepoznao važnost alata kao što su eTIR i eCMR za olakšavanje trgovine u koridorima TRACECA. Takođe je naglasio potrebu za jedinstvenim sistemom dozvola u regionu.

S obzirom na uticaj COVID-19 na globalni teretni saobraćaj, Umberto de Pretto, generalni sekretar IRU-a, ohrabrio je države članice TRACECA da donesu niz mera za podršku regionalnim operaterima teretnog prevoza.

Obe strane su se složile da sprovedu zajedničke aktivnosti kako bi se ubrzala implementacija eTIR-a.

Saradnja sa drugim regionalnim akterima, poput Crnomorske ekonomske saradnje i Organizacije za ekonomsku saradnju, biće ključna za iskorišćavanje prednosti TIR-a.

izvor: iru.org

photo: pexels.com

Pročitajte i...