IRU, ACEA, T&E i Hydrogen Europe pozivaju na ambiciozniju EU infrastrukturu za alternativna goriva

Vodeći glasovi za dekarbonizaciju drumskog saobraćaja u EU, hitno pozivaju zemlje članice EU i Evropski parlament da se dogovore o ambicioznijim ciljevima za infrastrukturu za punjenje vozila električnom energijom i vodonikom.

IRU, koji predstavlja operatere komercijalnog drumskog transporta, zajedno sa ACEA-om, koja predstavlja proizvođače vozila, NVO Transport & Environment, i Hydrogen Europe, udruženjem kompanija i organa javnog sektora, potpisali su zajedničko pismo liderima EU.

Sve četiri organizacije su zabrinute da ciljevi postavljeni predlogom Evropske komisije za uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva mogu biti znatno oslabljeni tokom zakonodavnog procesa.

U pismu ministrima saobraćaja iz 27 država članica EU i ključnim izvestiocima Evropskog parlamenta, organizacije pozivaju na ambiciozne i blagovremene ciljeve za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva.

 „Operateri u drumskom saobraćaju su zabrinuti da im kreatori politike možda neće dati fer šansu da odigraju svoju ulogu u dekarbonizaciji EU. Čvrsta infrastruktura za punjenje vozila sa nultom emisijom štetnih gasova, ravnomerno raspoređena po celoj EU, osnovni je faktor koji omogućava transportnim operaterima da izvrše smenu. Ako izgradnja infrastrukture kasni,na koji način transportni operateri mogu kupiti nova vozila koja počinju da dolaze na tržište?“, izjavila je Raluca Marian, IRU-ov direktor za zastupanje EU i generalni delegat u EU.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...