Good job in Africa: IRU predvodi industrijsku reformu u Togou

Međunarodna Unija za drumski transport (IRU) usmerava svoje napore na formalizaciji i profesionalizaciji industrije drumskog prevoza u Togu, stvaranjem nacionalne federacije drumskog prevoza u ovoj zapadno-afričkoj državi. Novoosnovana organizacija Faitiere Patronale Togolaise des Transporteurs Routiers okuplja glavne profesionalne organizacije u drumskom prevozu putnika i robe kako bi zastupale interese industrije.

Uz podršku Svetske banke, IRU radi na podršci detaljnoj reformi drumskog prevoza u Togu, vodeći projekat koji će se nastaviti do 2022. godine. IRU se oslanja na svoju globalnu stručnost da bi savetovao vladu Togoa, prevoznike i njihove profesionalne organizacije o tome kako organizovati sektor i poboljšati njegovo delovanje. Sledeća faza projekta biće usredsređena na primenu okvira za obuku i kvalifikacije radi dalje profesionalizacije drumskog prevoza, osiguravajući sigurnost i operativnu efikasnost.

IRU-ov rad na izgradnji isplativih, sigurnih i visokokvalitetnih transportnih sistema u Togu doprineće sprovođenju togoanskog Nacionalnog razvojnog plana, čiji je cilj da luka Lome postane regionalno trgovinsko čvorište.

izvor: iru.org

Image by Arek Socha from Pixabay

Pročitajte i...