Globalni oporavak na vezi – eskaliranje gubitaka u drumskom saobraćaju

Novo istraživanje IRU-a pokazuje da se ove godine više od 3,5 miliona drumskih prevoznika globalno suočava sa neviđenim finansijskim gubicima, kao rezultat saobraćajnih ograničenja i ukupnog ekonomskog pada uzrokovanog pandemijom.

  • Gubici drumskog teretnog transporta na globalnom nivou do 2020. godine premašiće 550 milijardi eura, što je pad od 18%;
  • Uticaj putničkog prevoza tri puta je veći; samo u Evropi gubici će premašiti 80 milijardi evra, što je pad za 57%.

Kompanije za prevoz robe globalno očekuju prosečni pad prometa od 18% u 2020. godini, što je ukupno 551 milijardi EUR.

  • Sektor je pod značajnim uticajem naročito na Bliskom Istoku i Severnoj Africi (-22%) i Aziji (-21%); u Evropi je niži za 64 milijardi EUR (-17%);
  • Kompanije u Argentini, Kini i Iranu suočavaju se sa više od 30% pada.

Kompanije za prevoz putnika u Evropi očekuju da će ove godine izgubiti 81 milijardu evra ili 57% svog godišnjeg prihoda.

  • Najviše su pogođeni turistički autobuski prevoznici (-82%) i međugradski prevoznici (-70%), a slede taksi kompanije (-60%) i autobuski gradski prevoznici (-42%);
  • Kompanije u Bugarskoj, Španiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji suočavaju se sa više od 70% pada.

“Usluge drumskog prevoza su od značaja za ekonomije i zajednice svuda u svetu”, rekao je generalni sekretar IRU-a Umberto de Pretto. „Ovi novi podaci su alarmantni. Svaki pojedinačni operater drumskog prevoza koji bankrotira uticaće na kretanje ljudi i robe. “

Potrebne su jasne mere oporavka

IRU je objavio plan oporavka u 10 tačaka, sa finansijskim i nefinansijskim merama za vlade i banke, kako bi podržao prevoznike u drumskom saobraćaju, olakšao kretanje ljudi i robe i pokrenuo globalni oporavak, ali od tada je preduzeto vrlo malo, a u nekim slučajevima gotovo ništa.

“Videli smo mnoge vlade da prilagođavaju propise i najavljuju pakete za oporavak, ali detalji za prevoznike u drumskom saobraćaju su uglavnom nejasni”, rekao je Umberto de Pretto.

„Naše istraživanje ukazuje na neposrednu potrebu za merama usmerenim prema industriji koje odgovaraju obimu trenutne situacije. Čak i na vrhuncu krize, drumski prevoz je ostao fleksibilan, operativan i nastavio je da igra svoju jedinstvenu ulogu. Sada su globalni napori za oporavak ugroženi bez jasnih vladinih akcija podrške operaterima drumskog saobraćaja. “

izvor: iru.org

Image by Gordon Johnson from Pixabay

Pročitajte i...