Evropski parlament se opredelio za razumne Euro 7 standarde

IRU pozdravlja plenarno glasanje Evropskog parlamenta u znak podrške pragmatičnom pristupu novim standardima za emisiju zagađivača Euro 7.

Nakon predloga Evropske komisije da se postave nova pravila Euro 7, ranije ove godine, i opšteg pristupa Saveta, Evropski parlament je usvojio svoj stav.

Odluka Parlamenta je u velikoj meri usklađena sa opštim pristupom koji je Savet postigao krajem septembra, zadržavajući postojeće granice emisije i uslove ispitivanja za laka vozila jer se očekuje da će brzo preći na nultu emisiju, i postavljajući strože granične vrednosti za teška vozila – pragmatičnija i proporcionalnija od onoga što je Komisija predložila, i samo neznatno prilagođavajući uslove testiranja za teška vozila.

Direktor za zastupanje IRU-a za EU ​​Raluka Marijan rekla je tim povodom: „Zadovoljstvo nam je što vidimo da je plenarna sednica parlamenta postigla realističan stav o standardima emisije Euro 7, uz proporcionalnost između traženih koristi za životnu sredinu i potrebnih investicija, kako je tražio IRU.”

„Upravo to treba EU, regulatorno okruženje koje podstiče efikasnost i održivost“, dodala je ona.

U još jednom dobrodošlom potezu, članovi Evropskog parlamenta žele da usklade metodologije proračuna EU i ograničenja za emisiju čestica kočnica i stopu abrazije guma sa međunarodnim standardima koje trenutno razvija Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu.

„Sektor drumskog saobraćaja je posvećen daljem poboljšanju kvaliteta vazduha sa strožim graničnim vrednostima u ravnoteži sa dodatnim troškovima i administrativnim opterećenjem. Pozivamo kreatore politike da dopuste razumu da prevlada i olakšaju put dekarbonizacije EU, umjesto da ga ometaju nerealnim ciljevima, na štetu kompanija i građana EU“, zaključio je Raluca ​​Marian.

Evropski parlament će, u narednim koracima, započeti pregovore sa državama članicama o konačnoj formi zakona.

*foto: unsplash

Pročitajte i...