Evropski parlament podržava ambiciozan infrastrukturni plan za alternativna goriva

IRU pozdravlja glasanje Evropskog parlamenta za ambicioznu i sveobuhvatnu infrastrukturu za alternativna goriva koja bi pomogla dekarbonizaciji komercijalnog drumskog saobraćaja. Glasanje je održano 19. oktobra.

Na punoj plenarnoj sednici u Strazburu, Evropski parlament je imao visoke ciljeve, glasajući za ambicioznu regulativu o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR).

Kao što se zalaže IRU, viši standard infrastrukture će biti od ključnog značaja kako bi se osiguralo postavljanje adekvatnih objekata kako bi se kamioni, autobusi i taksi vozila na alternativno gorivo kretali širom Evrope.

Raluca ​​Marian, IRU-ov direktor za zastupanje EU, rekla je tim povodom: „Pozdravljamo glasanje Parlamenta o AFIR-u. Oni shvataju da su Evropi potrebni hrabriji zakoni i politike za izgradnju infrastrukturne mreže za alternativna goriva koja će funkcionisati i omogućiti dekarbonizaciju komercijalnog drumskog transporta.“

Pre dve nedelje, IRU je pozdravio glasanje Komiteta za transport Evropskog parlamenta (TRAN) u korist povećanja zahteva za izlaznom snagom, kao i predviđanje rokova za uspostavljanje infrastrukture za električno punjenje i dopunu vodonikom na jezgrom i sveobuhvatnim mrežama TEN-T.

Plenarna sednica Evropskog parlamenta sledila je liniju TRAN komiteta i podržala izveštaj Ismaila Ertuga (S&D, DE). Tekst koji je usvojila plenarna sednica odražava pozive koje je IRU uputio poslednjih meseci o potrebi za hrabrijim pristupom izgradnji infrastrukture za alternativno punjenje goriva za usluge komercijalnog drumskog transporta.

„Kako vozila sa nultom emisijom štetnih gasova počinju da dolaze na tržište teških teretnih vozila, imperativ je uvesti infrastrukturu za alternativna goriva širom EU. Bez široke mreže infrastrukture za alternativna goriva, upotreba vozila sa nultom emisijom ne može se desiti. Dekarbonizacija drumskog saobraćaja zahteva značajna ulaganja kako preduzeća tako i država“, zaključila je Raluka Marijan.

*izvor: iru.org; foto: unsplash.com

Pročitajte i...