Evropska transportna i logistička industrija poziva predsednike Evropske komisije da preduzmu mere protiv Austrije

Politika Austrije da ograniči drumski transport robe u regionu Tirola sve više ometa mogućnost pružanja usluga i kretanja robe kroz jedan od najvažnijih tranzitnih koridora u EU, sa oko 7.000 kretanja kamiona dnevno.

Nakon pogoršanja situacije, 13 transportnih i logističkih udruženja širom EU izrazilo je zabrinutost zbog poteškoća u drumskom transportu tereta preko Tirola, u pismu koje je poslato predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Udruženja su ponovila poziv Evropskoj komisiji da ispuni svoju ulogu čuvara sporazuma EU i da zaustavi, po njihovim rečima „ilegalne mere Austrije protiv tranzita“.

Navedeno pismo uključuje kritične primere uticaja austrijske tranzitne politike, što je dovelo do ozbiljnog sudara u Tirolu u kome je učestvovala cisterna, kao i zatvaranje autoputa A8 u oba smera tokom 24 sata, što je dovelo do kilometarske kolone u Bavarskoj.

Štaviše, zbog vremenskih okvira za kamione na Brener prolaz, ogromna gužva u saobraćaju, sa redovima do 70 km, u poslednje vreme je postala redovna pojava u Bavarskoj. Ovo je dovelo do nerazumnog zagađenja za stanovnike i životnu sredinu na nemačkoj strani doline In.

Autoputem Brener je 2020. godine prošlo 2,31 milion kamiona. Da bi se ovaj teret prebacio na adekvatan železniči transport, bilo bi potrebno 428 RoMo (Rolling Motoway) vozova dnevno. Trenutno, samo oko 30 RoMo vozova dnevno putuje preko Brenera.

Železnica neće obezbediti dovoljan kapacitet za prebacivanje drumskog tereta u doglednoj budućnosti, jer se završetak tunela Brener ne očekuje pre 2032. godine, a završetak pristupnih pravaca na nemačkoj i italijanskoj strani će verovatno trajati decenijama.

Sve deluje kao nerešena misterija, ali se nadamo pozitivnom ishodu, od koga sve strane mogu da imaju korist.

*izvor: iru.org

Pročitajte i...